Ungdomsjakt 2019 - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Ungdomsjakt 2019

Ungdomsjakt på Torsö söndag 22/12

Den 22 december anordnade ungdomsgruppen, Jägareförbundet Skaraborg, ungdomsjakt för ungdomar.
Jakten ägde rum på Torsö norr om Mariestad på Skara stifts marker.
8 ungdomar deltog.

Det jagades med tysk jaktterrier, drever, basset och laika och det som jagades var hare, räv och rådjur.
Under dagen fälldes ett rådjur och det observerades älg, vildsvin, hare och rådjur i såtarna.
Jakten delades upp i 2 såtar och mellan dessa var det fika i vindskyddet där elden brann under dagen. Till fika var det korv och bröd

Ett antal faddrar deltog också då flera av ungdomarna var under 18 år.


Ett rådjur sköts i första såten strax innan den skulle avbrytas.

I andra såten sköts inga djur, men vildsvin, hare och rådjur observerades.

Jägareförbundet Skaraborgs ungdomsgrupp riktar ett tack till Skara stift som upplåtit sina marker för jakten. Det blev en mycket trevlig dag i skogen med de nya jägarna och deras faddrar.

Foto: Christina Eliasson

 


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2019-10-13 2020-02-20