Svenska Jägareförbundet

Meny

Den nyvalda förbundsstyrelsen. Bakre raden från vänster: Frederik Treschow, Hans Olsson, Lennart Johannesson, Anders Gruvaeus, Björn Sundgren (personalrepresentant). Främre raden från vänster: Gun Fahlander, Birgitta Isaksson, Peter Eriksson, Rebecca Lundholm Krig, Mikael Samuelsson, Madeleine Lilliehöök. Foto: Kristoffer Pettersson/Svensk Jakt

Styrelsen

Presentation av förbundsstyrelsen 2023/2024.

Peter Eriksson
Ordförande
070-332 15 70
Ledamöter norra valregionen:    
Gun Fahlander 070-214 20 85
Mikael Samuelsson
1:a vice ordförande
070-321 04 36

Birgitta Isaksson
070-668 08 16
Ledamöter mellersta valregionen:    
Rebecca Lundholm Krig
070-7314566
Lennart Johannesson 070-513 64 55
Hans Olsson
070-735 15 66
Ledamöter södra valregionen:    

Madeleine Lilliehöök 0709-41 62 40

Anders Gruvaeus
2:a vice ordförande
070-618 61 87
Frederik Treschow

073-520 00 07

 
Förbundets arbetsutskott består av:
Peter Eriksson, Mikael Samuelsson, Anders Gruvaeus och Madeleine Lilliehöök.
 
Personalrepresentant:
Björn Sundgren
070-330 06 77

Foto: Kristoffer Pettersson/Svensk Jakt


2016-06-07 2023-12-15