Svenska Jägareförbundet

Meny

Här är Svenska Jägareförbundets styrelse som valdes vid årsstämman 2024. Från vänster: Lennart Johannesson, Björn Sundgren, Frederik Treschow, Peter Eriksson, Hans Olsson, Mia Runnérus, Anders Gruvaeus, Linda Mattisson Olsson, Eleonore Hedman och Mikael Samuelsson. Saknas på bilden gör Birgitta Isaksson. Foto: Lars Nilsson

Förbundsstyrelsen

Presentation av förbundsstyrelsen 2024/2025. Här är Svenska Jägareförbundets styrelse som valdes vid årsstämman 2024.

Förbundsordförande

Peter Eriksson

Peter Eriksson

Förbundsordförande

070-332 15 70

Peter Eriksson

Styrelseledamöter norra valregionen

Mikael Samuelsson

Mikael Samuelsson

Styrelseledamot norra valregionen

Förste vice ordförande

070-321 04 36

Mikael Samuelsson

Birgitta Isaksson

Birgitta Isaksson

Styrelseledamot norra valregionen

070-668 08 16

Birgitta Isaksson

Eleonore Hedman

Eleonore Hedman

Styrelseledamot norra valregionen

070-2527360

Eleonore Hedman

Styrelseledamöter mellersta valregionen

Lennart Johannesson

Lennart Johannesson

Styrelseledamot mellersta valregionen

070-513 64 55

Lennart Johannesson

Mia Runnérus

Mia Runnérus

Styrelseledamot mellersta valregionen

070-3701058

Mia Runnérus

Hans Olsson

Hans Olsson

Styrelseledamot mellersta valregionen

070-735 15 66

Hans Olsson

Styrelseledamöter södra valregionen

Anders Gruvaeus

Anders Gruvaeus

Styrelseledamot södra valregionen

Andre vice ordförande

070-618 61 87

Anders Gruvaeus

Linda Mattisson-Olsson

Linda Mattisson-Olsson

Styrelseledamot södra valregionen

070-8840844

Linda Mattisson-Olsson

Frederik Treschow

Frederik Treschow

Styrelseledamot södra valregionen

073-520 00 07

Frederik Treschow

Personalrepresentant

Björn Sundgren

Björn Sundgren

Funktionsansvarig Jakt & Viltförvaltning Norr

010-5847677

Björn Sundgren

Vid styrelsens konstituerande möte valdes Mikael Samuelsson till förste vice ordförande och Anders Gruvaeus till andre vice ordförande.

Styrelsens arbetsutskott består av: Peter Eriksson, Mikael Samuelsson, Anders Gruvaeus och Frederik Treschow.

Foto: Kristoffer Pettersson och Lars Nilsson/Svensk Jakt


2016-06-07 2024-06-17