bakgrund
Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

En bra fälthönsbiotop erbjuder rik tillgång till ogräs och insekter i ett varierat landskap. Foto ©: Fredrik Widemo

ALLT OM VILTVÅRD

Viltvård syftar till att på något sätt förbättra levnadsbetingelserna för en eller flera viltarter. Det kan handla om åtgärder för att förbättra tillgången till föda, skydd och vatten, men även att minska predation genom jakt på rovdjur och att beskatta viltstammarna på ett hållbart sätt.

Säger man viltvård tänker man nog oftast på åtgärder för att gynna det jaktbara viltet. Viltvården gynnar dock även andra arter, såväl bland vilt (dvs. alla fåglar och däggdjur) som bland andra djur och växter. 

Ett varierat landskap rikt på mångfald erbjuder  överlägsna naturupplevelser, samtidigt som variationen ger goda förutsättningar  för rika viltstammar genom större tillgång till skydd och föda. Naturvården och  viltvården strävar i stor utsträckning efter att uppnå samma mål: ett varierat  landskap med stor biologisk mångfald. Viltvård är naturvård.

Här finner du massor med information om hur du kan skapa goda förutsättningar för viltet. Undersidorna i vänstermenyn tar exempelvis upp information om hur du skapar tillgång till föda och skydd, men även hur du kan styra viltet i landskapet för att minska skador på grödor och skog.

Vi vill hjälpa dig att vårda det vilda!

Fredrik Widemo

Vilt- & naturvårdsstrateg, Svenska Jägareförbundet


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2009-08-25 2017-03-21 Fredrik Widemo