Svenska Jägareförbundet

Meny

Vilt

Genom god viltvård, en hållbar förvaltning och en världsledande viltövervakning har vi idag starka stammar av de flesta jaktbara viltarterna i Sverige. Jägarkårens viltvårdsinsatser gynnar samtidigt även övrig biologisk mångfald och landskapsbilden. Viltvård är naturvård.