bakgrund
Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

”Jägar-Id vid viltkameran för att skydda mot hot”

Förbundsnyhet 2017-09-25 Jägareförbundet tillstyrker utredningen En ny kamerabevakningslag i huvudsak men föreslår i sitt remissyttrande att kontaktuppgifter vid kameran ska inskränkas till det Jägar-Id som finns i Naturvårdsverkets jaktkortsregister. Detta för att skydda mot hot eller trakasserier.

Förbundet ser lösningar för viltolyckorna

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2017-09-22 Lösningarna på problemen med viltolyckor är många. Förbundet har stort engagemang i att dessa lösningar blir verklighet.

”Riksdagsbeslutet om vargen gäller – inget annat”

Förbundsnyhet 2017-09-21 Ett svar på ett brev från ett viltvårdsområde formulerat av en vilthandläggare på Länsstyrelsen i Värmland har dragit igång en stor våg av...

Medlemsservice

Testa dina kunskaper!

Gå vidare till testet!

Har du månadens bild eller hundbild?