Riktlinjer för bidrag och ersättning - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Riktlinjer för bidrag och ersättning

Dessa riktlinjer gäller bidrag till förebyggande åtgärder och ersättning för rovdjursangripna tamdjur ur viltskademedlen. Riktlinjerna är ett komplement till Viltskadeförordningen (2001:724) och Viltskadecenters rekommendationer. För Jordbruksverkets bidrag kan andra riktlinjer gälla.


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2015-03-30 2015-03-30