Avskjutningsrapport 2018-2019 Örebro Län - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Örebro län

foto:Oscar Lindvall

Avskjutningsrapport 2018-2019 Örebro Län

Tack alla jägare och jaktlag för Er rapportering till Viltdata.se!

2019-12-18

Genom att skicka in uppgifter om fällt vilt till Viltdata.se kan vi årligen sammanställa tillförlitlig

statistik som är jämförbar över tid, vilket är en av grundbultarna i en faktabaserad viltförvaltning.

Avskjutningsrapport 2018–2019 för Örebro län är nu klar och finns här.

2019-12-18

 

// Anders Fredriksson

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick