Svenska Jägareförbundet

Meny

För förtroendevalda och instruktörer


Jägareförbundet ska tillvarata jägarnas intressen för jakt och viltvård. Det är genom engagerade förtroendevalda och instruktörer som förbundets medlemmar ska finna stöd, nytta och nöje av sin organisation.

Utbildningar

Jägareförbundet erbjuder dig som förtroendevald eller instruktör att gå utbildningar för att skapa goda förutsättningar för dig att genomföra dina uppdrag.
Nedan presenteras förbundets internutbildning Jägarandan.