Svenska Jägareförbundet

Meny

Invasiva främmande arter

 

Svenska Jägareförbundet har i uppdrag av Naturvårdsverket att förvalta ett flertal invasiva (skadliga) främmande djurarter som finns i Sverige.

Jägareförbundet har även på eget initiativ startat ett projekt syftande till en effektivare förvaltning av mink.

I undersidorna kan du dels läsa mer om invasiva främmande arter generellt och dels om de specifika arter vi arbetar aktivt med.

Rapportera

 

Om du vill rapportera att du sett ett invasivt främmande djur ring

070-339 93 26

eller skicka e-post till

tipsaframmandearter@jagareforbundet.se