Jaktledarutbildning - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Foto Madeleine Lewander

Foto Madeleine Lewander

Jaktledarutbildning

fredagen den 14 augusti kl 08:30, Vingåkers Jaktskytteklubb

Är du eller vill kunna vara jaktledare? Eller vill du bara veta mer om jaktledarens roll? Jaktledaren är en nyckelperson i jaktlaget och under den här kursen går vi på djupet.

KALENDER Förutom att ha kontroll på jakten så att den sker på ett säkert och bra sätt vid olika former av gemensamhetsjakt, ska jaktledaren också ha kunskap om lagar och regelverk. Det är också jaktledaren som genom sitt uppträdande sätter normerna i jaktlaget vad gäller jaktetik och hantering av viltet. Syftet med utbildningen är att deltagarna efter genomgången kurs ska ha kunskaper om jaktledarens roll i ett jaktlag.

Längd:
13 timmar teori och praktiskt skytte uppdelat på två dagar. Teori fredag samt skytte lördag.

Mål:
Efter genomgången kurs ska deltagarna ha grundläggande kunskap om:
Jaktledarens roll och ansvar för en säker och väl fungerande jakt.
Konflikthantering.
Jaktetik och jaktmoral.
Jaktlagstiftningen.
Kötthantering för en bättre köttkvalité.
Skytteövningar för att avlossa säkra skott under jakt.
Övrigt:
Fika och lunch ingår

Pris 1400 kr.
Anmälan senast 31 juli på jagareforbundet.se/utbildning/kurser

Kontaktuppgifter: Chris Edman 010-5847295 chris.edman@jagareforbundet.se

fre 14 aug 08:30 - lör 15 aug 17:00 Vingåkers Jaktskytteklubb Se Jägareförbundets utbildningar i Sörmland

2020-01-27 2020-06-24