ÄNTLIGEN- SNART DAGS FÖR ÄLGJAKT - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Stockholms län

Foto Mostphotos

ÄNTLIGEN- SNART DAGS FÖR ÄLGJAKT

Förbered dig och ditt jaktlag - viktig info mm här

2019-09-30

Till jaktvårdskretsar, älgförvaltningsgrupper, älgskötselområden, jaktlag

Flertalet jaktlag har bra jakt-PM men ni  finner ändå bifogat ett exempel på jakt-PM samt information om älg-, kron- och rovobs under älgjaktens första månad
I övrigt rekommenderar vi givetvis alla att kolla igenom så att ni har allt iordning på www.viltdata.se så att ni kan sköta er rapportering samt eventuell kommunikation med era jaktlag där

Skulle någon av er mot förmodan ännu inte ha lämnat er avskjutningsrapport för småviltavskjutningen jaktåret 2018-2019 så går det bra ett kort slag till https://rapport.viltdata.se/login

Information om sjukdomen CWD och provinsamling av statens veterinärmedicinska anstalt, SVA:
I korthet:
Pågående CWD-övervakning i Sverige 2018-2020:
Det är viktigt att ta reda på om CWD finns i Sverige och i så fall var. Det gäller inte minst atypisk CWD, där en ökad provtagning krävs för att öka kunskapen om denna. Jägarkåren kan göra en betydelsefull insats eftersom jägare rör sig mycket ute i naturen, gör eftersök på trafikskadade djur och kan avliva sjuka djur. Hösten 2018 inleddes EU:s övervakningsprogram för CWD i Sverige. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) ansvarar för provtagningen som ska omfatta totalt 2750 vilda hjortdjur fördelade på 50 provtagningsområden som täcker hela landet (se karta här). Proverna ska samlas in 2018-2020.

Från hela Sverige vill SVA få in prover från:

  1. Fallvilt  Djur som hittas döda eller avlivas efter att ha uppvisat tecken på sjukdom, framför allt om de visat tecken på CWD: kraftig avmagring, tecken på hjärnskador, ökad törst/urinering eller onormalt beteende/oskygghet. Tecken på hjärnskador är exempelvis huvudskakningar, vinglighet, cirkelgång och ökad salivering.
  2. Trafikdödade djur (främst älg och kronhjort)
  3. Djur som kasserats efter ordinarie jakt på grund av sjukdom

Inga prover således från tillsynes friska djur med undantag från ett område i norra Sverige där tre misstänkta fall finns.
På Svenska Jägareförbundets hemsida och Facebook finns en mycket omfattande information om den pågående övervakningen: https://jagareforbundet.se/vilt/viltnyheter/2018/08/ny-cwd-overvakning-i-host-alg-radjur-och-kron/


Jaktsabotage

Personer som medvetet vill sabotera och förstöra jakter har blivit allt mer utagerande och hotfulla. Att hota människor och avsiktligt sabotera jakt är en brottslig handling.
De här människorna provocerar ofta jägarna på ett mycket utstuderat och närgånget sätt. Därför är det så viktigt, att vi som jägare har funderat till innan, så att vi kan agera klokt och tydligt i situationen. Via länken hittar du information och viktiga tips hur man på bästa sätt bör agera om du och ditt jaktlag utsätts för jaktsabotage.
https://jagareforbundet.se/jakt/jakt-i-sverige/att-hantera-jaktsabotage/

 
Jaktetik
Acceptansen för jakten i Sverige är mycket stor. Den har allt sedan oberoende mätningar infördes på1970-talet aldrig varit så hög som vid den senaste mätningen 2018. Då accepterade 89 % av Sveriges befolkning jakt.
Acceptans är dock något som måste förtjänas varje jaktdag. En viktig del i acceptansen är vår hundanvändning vid jakt. Den är bra men måste också så förbli.
Svenska Jägareförbundet tog för en tid sedan fram några korta filmer som på ett bra sätt informerar om jaktetik. Filmerna hade lite olika teman exempelvis löshundsjakt och rådjursjakt. Vi länkarna hittar du de korta filmerna
https://jagareforbundet.se/aktuellt/forbundsnyheter/2017/10/etik-vid-jakt-med-hund---se-del-tva/

https://jagareforbundet.se/aktuellt/forbundsnyheter/2017/10/tredje-delen-om-etik-vid-jakt-med-hund/

https://jagareforbundet.se/aktuellt/forbundsnyheter/2017/11/nu-kan-du-se-tredje-filmen-om-etik-vid-jakt-med-hund/

Varm tillönskan om en fortsatt härlig jakthöst

Med vänliga hälsningar

Per Zakariasson

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick