bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Uppsala län

Angående olyckan i samband med jakt

Med anledning av den olycka som skett i samband med jakt i Uppsala län vill vi bara säga att våra tankar går till den drabbade och hans familj, samt övriga som drabbats av detta trauma.

2017-12-31

Vi har mycket knapphändig information om händelsen och kan bara säga att vi ser detta som en mycket tragisk olycka och vill inte spekulera kring vad som skett och det är ju polisen som får utreda händelsen.

 All jakt ska genomföras med största krav på säkerhet och grundförutsättningarna för all jakt finns i Jaktlagens 27 paragraf (27 § Jakten skall bedrivas så att viltet inte utsätts för onödigt lidande och så att människor och egendom inte utsätts för fara).

 Jägareförbundet arbetar med alla aspekter av jaktens genomförande och säkerheten är en kärnfråga i Jägarexamen, Jaktledarutbildningar med mera. Vi har även en ny utbildning- ”vård i det vilda” som handlar om akut omhändertagande av människa och hund i alla möjliga fall och i värsta tänkbara scenario även som den nu inträffade olyckan.

 Jägareförbundet Uppsala län, Torsten Nilsson, ordförande

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick