Välkomna till ''fältviltvandring på Hacksta Gård - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Uppsala län

Foton: Torsten Nilsson

Välkomna till ''fältviltvandring på Hacksta Gård

2020-06-29

Svenska JÄGAREFÖRBUNDET Region MITT inom vilket JÄGAREFÖRBUNDET Uppsala län ingår driver sedan något år ett ”Fältviltprojekt”. Målet är att visa på och stimulera till åtgärder som kan vidtas inom dagens moderna jordbruk för att gynna ”Fältvilt” som rapphöns, fasan och fälthare, men även övrig fauna i jordbrukslandskapet.

Inom projektet ingår ett antal ”Försöksgårdar” där man på olika sätt redan genom anpassad drift och stödutsättning av fältfågel försöker öka den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet. Avsikten är att genom arrangerade ”fältvandringar” kunna visa upp goda exempel och sprida kunskap och erfarenheter. Hacksta Gård söder om Enköping är en av dessa gårdar.

Lördagen den 18 juli arrangeras för första gången en öppen ”Fältvandring” på Hacksta Gård där såväl brukningsanpassningar som biotopförbättringar genom anläggning av skydds-och kantzoner och foderytor kommer att kunna visas i ett rationellt brukat odlingslandskap.

Deltagande kan anmälas till Torsten Nilsson 070-2340719 alternativt torsten.h.nilsson@gmail.com eller till pontus.olsson@hacksta.se senast den 15 juli.
OBS! Deltagarantalet kommer att begränsas med hänsyn till rådande ”Pandemirestriktioner” så anmäl deltagande i god tid!
Vi räknar med att träffas vid Hacksta Gård 09:00 den 18 juli. Beräknad tid ca 3 timmar. Medtag eget fika och klädsel för utevistelse.

 

Avfart från Rv55, 3,9 km söder Svinnegarn kyrka

 

För att se inbjudan, klicka här.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick