bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Uppsala län

Länsårsstämman 2022

2022-03-17

Jägareförbundet Uppsala län genomför 2022 års föreningsstämma,
Torsdagen den 7 april kl. 18:00 på

Viktoria hotell och konferens, Uppsala.

Kallelse jämte stämmohandlingar kommer att utsändas digitalt senast två veckor innan stämman till kretsarnas stämmoombud.

 

 

I enlighet med Länsföreningens stadgar och I mån av utrymme har medlem i länsjaktvårdsföreningen rätt att med yttranderätt delta i länsföreningsstämma. Oaktat att inga särskilda råd, rekommendationer eller föreskrifter råder med anledning av Coronasmitta har styrelsen likväl bedömt det nödvändigt att begränsa deltagandet till valda ombud samt stämmofuktionärer.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick