Styrelsen - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Foto: Mostphotos

Styrelsen

Styrelsen Jägareförbundet Halland

Central mail; halland@jagareforbundet.se 

 

Ordinarie ledamöter

Ordförande / Rovdjur,  (AU)

Fredrik Jonsson
Karin Boyes väg 1, 311 40 Falkenberg
070-968 58 25
sjfhall.fredrik@gmail.com

Vice ordförande / Vilt o Fauna ansvarig (AU)

Lolle Gustavsson
Olof Von Dalins Väg 12A, 311 45 Falkenberg
070-313 09 72
 sjfhall@telia.com

Ekonomiansvarig / NVR (AU)

Niklas Ljungberg
Guttared 8, 432 77 Tvååker
070-231 07 80
niklas@guttared.com

Sekreterare / Skytteansvarig (AU)

Carina Johansson
Skipalt 105, 314 52 Unnaryd
076-854 17 42
skipalt@forhult.com

Ungdomsansvarig

Emelie Nilsson
Särestad Stenliden 203, 311 97 Falkenberg
076-836 45 99
emelie.r.nilsson@gmail.com

Facebook / Hund

Niklas Fagerström
Träkolsvägen 4, 313 30 Oskarström
070-530 27 66

fagerstrom.halland@gmail.com

Kommunikation Opinion

Magnus Stolpe
Lars Persgårds väg 14, 432 65 Väröbacka
076-007 41 41 
stolpe83@gmail.com

Klövviltsansvarig

Håkan Johansson
070-844 17 40, 035-691 58
haj14@live.se

Klövviltsgruppen

Mathilda Clausén Wingårdh
St Clemens Gränd 6, 312 30 Laholm
070-361 41 72
sjfhall.mathilda@gmail.com

Suppleanter

Jennie Larsson

Vilt och Fauna gruppen

Magnus Sivander
Roberts väg 9A, 311 72 Falkenberg
070-206 86 47
magnussivander@gmail.com

Skyttegruppen

Vakant

Klövviltsgruppen

Magnus Axelsson
Gästgivarevägen 3
313 96 Simlångsdalen
070-223 31 05
m.axelsson71@gmail.com 

Adjungerande

Sammankallande Jakthundsgruppen

Tomas Lindh
Valinge Särn 4, 430 16 Rolfstorp
0340-847 78, 070-260 19 90
tomas.lindh@sodra.com

Sammankallande Kustrådet Halland

Stefan Nilsson
Mossängsvägen 10, 429 34 Kullavik
031-93 25 12
stefan.hagryd@tele2.se

Hemsida

Niklas Fagerström

fagerstrom.halland@gmail.com

Länsansvarig Jaktvårdskonsulent

Thomas Ohlsson
044-129341  070-240 19 58
thomas.ohlsson@jagareforbundet.se

Länsansvarig Administratör

Annelie Stjernberg
010-5847042
annelie.stjernberg@jagareforbundet.se

Representant i Viltförvaltningsdelegationen

Stefan Nilsson
Mossängsvägen 10, 429 34 Kullavik
031-93 25 12
stefan.hagryd@tele2.se

Valberedning

Vakant, Hylte/Unnaryd

Kate Herskind, Halmstad
073-535 65 49
kate.herskind@hotmail.com

Per Persson, Södra Halland
Olers70@gmail.com

Claes Dalgren, Varberg, sammankallande
claes@baleno.se

Annette Hammarvid, Kungsbacka
Särö
076-250 10 05
mail@andrumflowersandart.se

 

Revisorer

Sammankallande och ordinarie

Carl Larsson   

Ordinarie

Bjarne Larsen
Mjäla 203, 314 96 Torup
0345-230 18, 070-537 04 45


Suppleant

Kjell-Göran Nilsson, Hylte/Unnaryd

Box 135, 314 05 Kinnared
076-111 19 21
kjell-goran.nilsson@derome.se

 

Suppleant

Åsa Möller, Tegelbruksvägen 12A, 302 30 Halmstad


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2013-02-19 2020-11-26