Högsby jvk har haft "tacksägelsekväll" för funktionärer - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Kalmar län

Foto:Oskar Lindwall

Högsby jvk har haft "tacksägelsekväll" för funktionärer

En idé man har haft i Högsby är att `belöna´sina funktionärer och aktiva medlemmar som hjälper till under säsongen med kretsens verksamhet.

2019-05-16

På lördagen den 12 maj bjöd Högsby jaktvårdskrets de medlemmar som på något sätt hjälpt till i kretsarbetet under 2018 på en grillfest.

Bakgrunden är att när styrelsen för kretsen planerar sin verksamhetsplan utser de en av styrelseledamöterna som ansvarig för aktiviteten.
Den som blir ansvarig har det övergripande ansvaret för aktiviteten d v s planering hur den ska genomföras och hur många funktionärer som behövs.
När det behövs många funktionärer och antalet styrelseledamöter inte räcker till eller inte har möjlighet att hjälpa till med aktiviteten frågar ansvarig andra lämpliga medlemmar om de kan hjälpa till vid aktiviteten.
Tidigare var det bara styrelseledamöterna som genomförde kretsens aktiviteter och man blev begränsad till ett få tal personer som skulle genomföra alla aktiviteter. Detta tog mycket tid i anspråk vilket gjorde att man fick lägga mycket ledig tid till kretsarbete.
Högsbykretsen har testat detta upplägg, vilket samtliga i styrelsen upplever som positivt.

En annan positiv effekt med det här arbetssättet är att ett antal medlemmar får känna sig delaktiga i kretsens arbete samt att man kommer närmare kretsens medlemmar.
Vi i kretsstyrelsen tycker det positivt då vi får en bättre kommunikation med medlemmarna och på så vis kan vi lyssna av vad de tycker vi ska engagera oss i för frågor.

När vi ordnar sådana här tillställningar för funktionärer bjuder vi även i funktionärernas respektive. Detta med anledning att när vi är i väg på möte eller hjälper till med något kretsarbete är det någon hemma som är ensam och får ta en större del av de vardagliga sysslorna.
Samtidigt blir en roligare stämning då vi får in andra personer som inte bara vill diskutera jaktliga frågor.

Under lördagens grillfest bjöds det på grillade hamburgare med tillbehör. Stämningen var god under hela kvällen och många diskussioner avlöste varandra och många skratt lockades fram, framför allt var det högst i tak då man från kretsens sida hade arrangerat ett antal tävlingar. Vi spelade kubb, avgjorde vem som hade bäst ögonmått då en planka skulle sågas av vid 78 cm och en så hög vedstapel skulle staplas.

Kretsstyrelsen vill även rikta ett stort tack till värdarna för festen Karl-Henrik ”Kenga” Karlsson med sambon Kajsa Sjöberg som stod för lokal, grill och handlat in allt till festen.

Text: Martin Sahlberg Ordförande i Högsby jaktvårdskrets

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick