Högsby jvk bjöd in till träff i samförvaltning av klövvilt. - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Kalmar län

Foto:Martin Sahlberg. VFD:s Conny Jakobssob diskuterar samförvaltning.

Högsby jvk bjöd in till träff i samförvaltning av klövvilt.

Högsby Jaktvårds krets hade till torsdagen den 26 september bjudit in representanter från styrelserna från älgskötselområdena inom Emåns ÄFG till ett diskussionsmöte för att diskutera samförvaltning av klövvilt. Conny Jakobsson, jägarerepresentant i VFD och Michael Andersson, suppleant för markägarsidan i VFD hade bjudits in som föredragshållare.

Foto:Madeleine Lewander

2019-10-10

Dels för att de sitter med i VFD och vet vad som diskuteras och vad som är på gång samt att de har stor erfarenhet från sin hemtrakt, Västervik, av samförvaltning av klövvilt. Där har de starka stammar av dovvilt, kronvilt, rådjur och älg.

Conny och Michael delgav mötesdeltagarna sina erfarenheter kring samförvaltning, både det som hade fungerat bra och det som inte har fungerat och vilka misstag de har gjort. Mötesdeltagarna tyckte det var ett intressant och lärorikt att få lyssna på Conny och Michael.

Nu är det så att inom Högsby kretsen har vi inte på alla klövviltsarter utan det finns dovvilt och kronvilt inom vissa delar. Syftet med mötet var att redan nu börja prata och fundera i banorna kring samförvaltning och vara beredd då vi kanske i framtiden hamnar där.

Text: Martin Sahlberg ordförande i Högsby jvk

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick