Förbud om jakt och skyddsjakt på fågel i samband med utbrott av fågelinfluensa - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Kalmar län

Foto:M Lewander

Förbud om jakt och skyddsjakt på fågel i samband med utbrott av fågelinfluensa

Viktig information för framför allt jägare i Mönsterås med omnejd. Förbud mot jakt inom skydds- och övervakningsområden All form av fågeljakt, även skyddsjakt, är förbjuden inom en radie av 10 kilometer från platsen där smittan upptäcktes.

2021-01-28

Detta vill säga inom det som kallas för skydds- och övervakningsområden. Förbudet gäller från det att smittan först konstateras, till och med 30 dagar efter att det sista fallet upptäcktes. Syftet med förbudet är att förhindra att smittan sprids.

Anledningen är att när du jagar kommer alltid en viss andel av fåglarna på platsen att skrämmas iväg. Det blir då svårt att bilda sig en uppfattning om smittans omfattning. De blir också svårt att begränsa spridningen av smitta, om jakt bedrivs i ett område där smittan finns.

Förbudet mot jakt i skydds- och övervakningsområden gäller i hela EU.

Länk till Jordbruksverket för mer information hittar du HÄR!

Karta över aktuellt skyddsområde hittar du här:skydds och övervakningszoner 2021-01.pdf

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick