bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Länskommunikatör

Nedan hittar du kontaktuppgifter till Jägareförbundet Kronobergs länskommuikatör och webmaster.

Förnärvarande är platsen som länskommunikatör vakant och eventuella frågor hänvisas till ordförande Ewert Frisk, Mobil: 070-835 52 53,
epost: ewert.frisk@gmail.com

Webmaster:
Tommy Karlsson
070-601 95 95
tommy.karlsson@blixtmail.se 


2014-03-10 2019-12-18