Utbildning - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Bild: Thomas Olsson

Utbildning

Jägaren tillbringar mer tid i skog och mark än de flesta. Naturen är dock så komplex att oavsett hur mycket man lär sig finns det alltid mycket kvar att lära.

Jägaren tillbringar mer tid i skog och mark än de flesta. Naturen är dock så komplex att oavsett hur mycket man lär sig finns det alltid mycket kvar att lära.

Sverige har en bra jägarexamen som är obligatorisk för att bli jägare och som gör den svenska jägarkåren till välutbildad, kunnig och väl skickad att föra de svenska jakttraditionerna vidare.

Provbanor & kontaktmän för jägarexamen 

Växjö Bergunda : Kåge Lind  070-6017729
Ljungby :  Dan Larson 070-5645286
Åseda : Thomas Josefsson 070-444 7890
Nöbbele : Ulf Bengtsson 070-6366140
Fridafors : Fredrik Nilsson 070-3646686
Markaryd: Michael Jonasson. 076- 1314910.

Jägarexamensgruppen Kronoberg

Hans Sjögren epost: h.sjogren@bredband2.com

Jonny Gustavsson johnnyismedback@gmail.com

Lennart Oskarsson lennart.oskarsson@osnakop.se

Den svenska jägarutbildningen har gamla anor. Redan när Svenska Jägareförbundet bildades 1830 skrevs i dess stadgar in att utbildning och information skulle vara viktiga inslag i verksamheten. Grunden för all jägarutbildning är Jägarskolan som leder fram till jägarexamen. Efter avlagd jägarexamen krävs alltid mer utbildning och träning.

Svenska Jägareförbundet har ett omfattande studiematerial i form av kursböcker, filmer medmera. Mer information om Svenska Jägareförbundets utbildningar och kurser finns här---------------------------

Jägareförbundet Kronoberg anordnar lokala utbildningar och kurser i samarbete med Studiefrämjandet.

För mer info och anmälan:

Karin Lundblad på Studiefrämjandet
Småland-Gotland http://www.sfr.se/ 
mailto:karin.lundblad@studieframjandet.se

 


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2013-02-18 2019-06-12