bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Stadgar & Protokoll

Stadgar - Klicka här.   Stämmoprotokollet 2019 här. 

Stämmoprotokollet 2020 här.  Stämmoprokollet 2021 här. Verksamhetsberättelse för 2021  som presentation här och i detaljerad text här. Stämmoprotokollet 2022 här. 


2019-04-13 2022-06-02