bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Östergötland

Foto: Mostphotos

Lojakt 2022

Lojakten börjar snart ...

2022-02-25

Lojakten här i Östergötland startar den 1 mars och vi har 10 lodjur på licens. 6 i södra delen av länet och 4 i norra. Jakten är kopplad till ett antal villkor och bestämmelser. Det som du behöver förbereda respektive ha koll på hittar du här:

  1. Alla som vill jaga lo ska registrera det på Naturvårdsverkets sida i Jägarregistret (använd bankiD) Länk här.  
  2. På Länsstyrelsens hemsida finns detaljinformation kring jakten och startsidan för lojakten hittar du här.  Förutom sjäva lojaktsbeslutet (separat nedladdningsbar fil) så hittar du också telefonnumret för att ansluta dig till SMS-tjänsten, ett måste så du kan vara uppdaterad på jaktresultatet löpande för undvikande av överskjutning.  

Planera gärna lojakten ihop med grannlagen så ni får ihop tillräckligt stora områden för jakten eftersom spårning ofta kan gå över flera marker. Och sen får vi hoppas att det kan komma lite nysnö vilket skulle underlätta.   

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick