bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Dalarna

Fotograf:	Madeleine Lewander

Fotograf: Madeleine Lewander

Covid-19 och jakten 2020

Vi har ett gemensamt ansvar för att se till att vi inte bidrar till smittspridning. Därför bör vi värdera och tänka till kring alla kontakter vi tar och får genom jakten. Detta börjar redan med träningsskyttet inför jakten via årsmöten till hämtningen av kött efter styckning. Hjälp varandra till att göra jakten säker – även när det kommer till smittspridning av Covid-19.

2020-06-25

Det finns idag inget som tyder på att pandemin är över inför höstens gemensamhetsjakter. Så hur ska vi då hantera det i jaktlaget? Det finns tips från myndigheter som naturligtvis bör följas och vi listar några här nedan, men ytterst måste var och en ta ansvar. Det kommer en jakt även nästa år. Följ noga de aktuella rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger.

Inled med att göra en riskanalys https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-arrangorer-av-evenemang/ och komplettera med egna punkter.

Ha personlig kontakt med alla deltagare i jakten och säkerställ att alla har samma information om vad som gäller vid jakten. Säkerställ vid första träff innan jakten att alla förstått och kommer att följa råden.

Att tänka på för alla:

▪ Bara friska (symptomfria) personer deltar under jakten. Har man varit sjuk, gäller minst två dagar utan symptom för att delta. Människor med symptom avvisas omedelbart från jakten.

▪ Handhälsning ska undvikas för att motverka smittspridning. Avstånd överlag bör hållas. Minst 1,5 meter.

▪ Äldre +70 och sårbara personer i riskgrupper bör inte närvara eller medverka vid större samlingar.

▪ Vid längre resor i bil bör man helst endast åka med personer i det egna hushållet. Tänk igenom ett eventuellt delat boende i jaktkoja.

Att tänka på för arrangör:

▪ Se till att samlingar i största möjliga mån hålls utomhus.

▪ I dagsläget gäller fortsatt förbud på över 50 personer. Går det att dela upp jaktlaget i mindre grupper så gör det även om man är betydligt färre än 50 personer.

▪ Man bör helst avstå från gemensam matlagning men om det ska förekomma bör det ske utomhus och med egna tallrikar och bestick.

▪ Särskild hänsyn för åldersgruppen 70+ eller riskgrupp.

▪ Det ska finnas goda möjligheter till att tvätta händer med tvål och vatten eller tillgång till handsprit för alla.

▪ Slakt ska vara upplagd på ett sätt att folk håller avstånd till varandra. Avdela vilka som ansvarar för slakt, städning mm. Tänk på hygienen.

▪ Rengöring av gemensamma verktyg, maskiner mm ska göras efter varje användning.

▪ Omklädning bör inte förekomma inomhus i gemensamma lokaler.

▪ Bara de som är nödvändiga för att jakten ska kunna genomföras ska vara på plats.

▪ Sätt upp allmänna råd om att hålla god hygien. https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/ed325ae2ce744931a1a26bbe031dd1d7/undvik-smitta-a4-lattlast-svenska-20032-31.pdf

▪ Undvik helst, men om gemensam toalett används, så se till att den städas regelbundet.

De större skogsbolagen har olika förhållningssätt i dagsläget.

Holmen – erbjuder alla att om de känner oro eller befinner sig i riskgrupp att avstå jakten helt kommande jaktår utan kostnad och med en garanterad plats i jaktlaget nästa jaktår. Jaktledaren informerar upplåtaren så fort som möjligt.

SCA – har förlängt tiden för inbetalning för årets jakt till sista augusti för att eventuellt ta nya beslut.

Sveaskog – upplåter som regel inte på individnivå utan till jaktlaget så där får jaktlaget ta egna beslut.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick