Svenska Jägareförbundet

Meny

Vilt

Med vinginsamling från skjutna änder och gäss samlas fakta så att jakttider kan baseras på kunskap och inte sättas utifrån osäkerhet. På bilden, grågäss. Foto: Thomas Ohlsson

Vinginsamling – skydda och bevara jakttiderna på fågel

Bidra till Projekt Vinginsamling – en insats för att skydda och bevara jakttiderna på fågel. Skicka in vingar från fällda gäss och änder till oss i projektet så samlar vi fakta för att kunna visa att jakten har ringa inverkan på fågelpopulationerna.

Vitkindade gäss. Foto: Thomas Ohlsson

2024-05-16

Flyttande fåglar som gäss och änder är under luppen internationellt. Internationella avtal får stor betydelse när nya jakttider ska beslutas. Begränsningar bygger ofta på osäkerhet om hur stor påverkan jakten egentligen har. Projekt Vinginsamling ger oss stark forskning i ryggen för att visa att jaktens inverkan på fågelpopulationerna är liten.

Den här typen av forskning hade gett oss tyngre argument till förra jakttidsrevisionen – och kanske hjälpt oss rädda jakttiden på till exempel ejder. Vi behöver nu hjälp av dig som jägare för att samla in vingar från gäss och änder till projektet.

Så här hjälper du till:

  1. Kapa 1 vinge/fågel från fällda gäss och änder (ej utsatta). Kapa i axelleden och se till att skulderfjädrarna kommer med.
  2. Lägg vingarna i en plastpåse.
  3. Bifoga en lapp med art, datum och skottplats (i egen påse).
  4. Kontakta oss för att lämna/skicka in.

Kontakt: vinginsamling@jagareforbundet.se

Skicka in dina vingar så snart som möjligt, men senast vid jaktårets slut.

Bakgrundsfakta

Sverige bjuder på en bred och varierad fågeljakt som uppskattas av många av de svenska jägarna.

I Sverige har vi sedan 1938, med jägarnas frivilliga insatser, samlat in uppgifter på antalet skjutna fågelindivider. Genom att samla in vingar får man reda på bland annat ålder hos skjutna fåglar. Det ger ett ännu bättre kunskapsunderlag, vilket underlättar i till exempel diskussioner kring jakttiders utformning.

Jägareförbunden i Europa samarbetar på olika sätt kring vinginsamling i respektive land. Många länder har vinginsamling sedan tidigare, andra har börjat arbetet mer nyligen. Gemensamt för alla är att vi ser vinginsamling som en långsiktig investering i framtidens fågeljakt.

Vill du veta mer om Vinginsamling eller bidra med vingar? Kontakta oss på vinginsamling@jagareforbundet.se

INSTRUKTION VINGINSAMLING

Tillbaka till överblick