bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Filter

Resultat björnspillningsinventering

Gävleborg 2023-05-26 Idag kom resultatet från den björnspillningsinventering vi genomförde i höstas med stort engagemang från jägarkåren

Älgförvaltningsmöte i Gävleborg

Gävleborg 2023-02-11 Måndagen 30 januari genomförde Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Svenska Jägareförbundet en utbildningskväll för delegaterna i älgförvaltningsgrupp...

 
Ladda in Fler