bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Unga Jägare

Vill du vara en drivande motor i denna verksamhet, Skapa möjligheter, inspirera och utveckla ungdomsverksamheten inom Svenska Jägareförbundet?

Vi gör det lättare för barn & ungdomar att ta sig ut i naturen!

 https://www.facebook.com/ungajagaregavledala/

Kontakta  Olle Ohlsson, Styrgruppen Unga Jägare Gävle Dala,

 Tel: 073 041 63 02, olle.ohlsson@rundvirkeskog.se eller

Janne Setterberg, Länsungdomsansvarig 

Tel: 070-5271810,  janne.setterberg@gmail.com


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2019-02-11 2019-02-11