Jägareförbundet Örebro län - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Hög tid att skriva ner dina idéer

Jägareförbundet Örebro 2020-11-02 Varje medlem tillhörande en jaktvårdskrets har rätt att till kretsens årsmöte väcka motion, dvs lägga förslag. En motion är en demokratisk rättighe...

PM från Jägareförbundet Örebro angående sjuka älgar i södra delen av länet

Jägareförbundet Örebro 2020-10-04 PM från Jägareförbundet Örebro angående sjuka älgar i södra delen av länet

Regionmästerskap i eftersök 2020

Jägareförbundet Örebro 2020-08-31 På söndagen den 30 augusti avgjordes 2020 upplaga av regionsmästerskapet i eftersök. Mästerskapet...

Hundkurs "4 lätta steg"

Jägareförbundet Örebro 2020-08-26 En lydig hund är en lycklig hund! Med denna kurs läggs en bra grund för både ung som gammal.Kursen "4 lätta steg" är grundad på...

Regionsmästerskapet i eftersök mitt

Jägareförbundet Örebro 2020-07-21 Regionsmästerskapet i eftersök kommer att genomföras den ...

Förbundsordförande besöker Örebro Län

Jägareförbundet Örebro 2020-07-09 Förbundsordförande besöker Örebro Län Jägareförbundet vil...

TILL JAKTLAG INFÖR HÖSTEN 2020 - INFORMATION FRÅN SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET ANG COVID-19

Jägareförbundet Örebro 2020-07-07 Vi har ett gemensamt ansvar för att se till att vi inte bidrar till smittspridning. Därför bör vi värdera och tänka till kring alla kontakter vi ta...

Under blöta förhållanden i Laxåskogarna avgjordes under söndagen årets länsmästerskap i eftersök för Örebro län

Jägareförbundet Örebro 2020-07-07 Spårläggare, domare och tävlingsledare var Henrik Widlund. En stort tack för den glöd ( trots regnet ) och det arbete du har lagt ned Henrik. Det t...

Ingen höjning av medlemsavgiften

Jägareförbundet Örebro 2020-07-07 Extra årsstämma ändrade beslutet om att höja medlemsavgiften.

Läs mer om oss i vår digitala broschyr!t_lan

Jägareförbundet Örebro 2020-07-07 Läs mer om oss i vår digitala broschyr!

Hur har jakten gått i år?

Jägareförbundet Örebro 2020-07-07 Vi jägare i Örebro län hjälper till att övervaka våra viltstammar