bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Jakttider

Västerbotten 2019-02-19 I morgon, den 20:e februari kommer Viltförvaltningsdelegationen (VFD) att besluta om jakttider gällande älg. I anslutning till denna process kommer...

Utbildningar

Västerbotten 2019-01-09 Årets utbildningar publiceras allt eftersom de blir klara. Hela Svenska Jägareförbundets utbud kan du hitta via länken nedan.

Årsmöten

Västerbotten 2019-01-09 Årsmöten 2019 lokala jägareförbund i Västerbotten För mer information, se kretsarnas hemsidor Mal...

Motioner

Västerbotten 2018-12-19   Vem kan skriva en motion och hur behandlas den? Att skriva en motion är ett sätt att driva en fråga av principiell karaktär o...

Älgläget i Västerbotten, summering av septemberjakten

Västerbotten 2018-10-08   September månad har passerat och de flesta jaktlag har...

Älgläget i Västerbotten enligt älgobs

Västerbotten 2018-09-18 Inför årets jakt har det uttryckts en viss oro över hur...

”Avlysningar lägger hinder för fjälljakten"

Västerbotten 2018-09-10 Svenska Jägareförbundet har under lång tid arbetat för att skapa bra jaktmöjligheter på statens marker ovan odlingsgränsen och för att de som bor i...

CWD-övervakning i länet 2018-2020

Västerbotten 2018-09-10  CWD övervakning i länet 2018-2020 De flesta har nog inte undgått nyheten att CWD (Chronic Wasting Disease) sedan 2 år tillbaka hittats ibland...

Fritt fram för viltkameror

Västerbotten 2018-09-10 Sedan den 25 maj 2018 kan Svenska Jägareförbundet bocka av en viktig arbetsuppgift. Nu är det nämligen fritt fram för en privatperson att sätta upp...

GDPR

Västerbotten 2018-09-10 Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen, GDPR, i kraft och ersätter personuppgiftslagen. Svenska Jägareförbundet har lagt ned ett sto...

Östgötafällan

Västerbotten 2018-09-10 Just nu har vi ett lager med Östgötafällan, för levandefångst av mink, till försäljning. Som medlem betalar du 550 kronor + frakt. Som icke medlem...