Jägareförbundet Västerbotten - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Utbildningar 2021

Västerbotten 2021-06-18 Nu finns årets jaktledarutbildningar på vår hemsida, gå in och anmäl er här.

Skrivelse till regeringen om ripjakten

Västerbotten 2021-06-04 Jägareförbundet Västerbotten har skickat en skrivelse till regeringen om att ändra jakttiden på dal- och fjällripa till ett jakttidsslut den 15 mar...

Vårbocksjakten – att tänka på

Västerbotten 2021-04-26 Vårbocksjakten innebär att man från den 1 maj till den 15 juni endast får jaga hornbärande rådjur...

Jägareförbundet Västerbottens årsstämma hölls digitalt

Västerbotten 2021-04-16 Även i år höll Jägareförbundet Västerbottens sin årsstämma digitalt. Den tionde april var 56 ombud uppkopplade på TEAMS medan...

Älgjakt under extrema vinterförhållanden?

Västerbotten 2021-01-25 Älgjakt under extrema vinterförhållanden?                ...

Sveaskog - vad är det ni egentligen håller på med?

Västerbotten 2020-09-18   Sveaskog – hela svenska folkets skogsbolag – vad är det...

Beyond moose, märkta älgar

Västerbotten 2020-09-04   Studierna av sändarförsedda klövdjur fortgår inom forskningsprogrammet Inte bara älg (Beyond Moose). På älgsidan är det totalt 19 älgkor, varav...

Information om polisens besiktningar av skjutbanor

Västerbotten 2020-09-04 Inom flera polisregioner, främst i norr, har polisen inte genomfört de besiktningar av skjutbanor som de ska göra vart 5:e år. Detta har medfört at...