Jägareförbundet Västerbotten - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Jägareförbundet Västerbottens årsstämma hölls digitalt

Västerbotten 2021-04-16 Även i år höll Jägareförbundet Västerbottens sin årsstämma digitalt. Den tionde april var 56 ombud uppkopplade på TEAMS medan presidiet satt i...

Älgjakt under extrema vinterförhållanden?

Västerbotten 2021-01-25 Älgjakt under extrema vinterförhållanden?                                              Det är ordinarie jakttid på älg i stora delar av Västerbotte...

Sveaskog - vad är det ni egentligen håller på med?

Västerbotten 2020-09-18   Sveaskog – hela svenska folkets skogsbolag – vad är det ni egentligen håller på med? Den senast...

Beyond moose, märkta älgar

Västerbotten 2020-09-04   Studierna av sändarförsedda klövdjur fortgår inom forskningsprogrammet Inte bara älg (Beyond Moose). På älgsidan är det total...

Information om polisens besiktningar av skjutbanor

Västerbotten 2020-08-05 Inom flera polisregioner, främst i norr, har polisen inte...

covid-19 och jakten 2020

Västerbotten 2020-06-25 Vi har ett gemensamt ansvar för att se till att vi inte...

Gemensamt uttalande

Västerbotten 2020-05-29 Gemensamt uttalande från länsföreningarna i norr: Jägarna i Sverige och även den breda allmänheten har som vi förstår det, stort förtroende för...

Utvärdering kroninventering i Västerbotten

Västerbotten 2020-05-29 Att övervaka förändringar av viltets tätheter är en central fråga inom viltförvaltningen och så även när det gäller kronviltet. I Västerbotten...