Jägareförbundet Kronoberg - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Finns det något behov av skjutinstruktörer i länet?

Kronoberg 2019-04-01 Skjutinstruktörsutbildning steg 1 inriktar sig på att utbilda jägarskoleelever i praktiskt skytte både med kula och hagel men även lite ”ringrostig...

Prova på jägarliv!

Kronoberg 2019-03-28 Du som är mellan 11-15 år är välkommen till en heldag om viltvård, skytte och jakthundar. Det finns också möjlighet att följa med på vaktjakt efter...

Lövträd mer än en älgfråga

Kronoberg 2019-03-27 Förekomsten av natur- och viltvårdsviktiga RASE-träd (rönn, asp, sälg och ek) påverkas inte bara ...

Foderskapande åtgärder

Kronoberg 2019-03-27 Detta är två filmer som berättar om varför det är så viktigt att skapa foder åt klövviltet. De visar på vad du kan göra under...

Jägareförbundets Kronobergs årsstämma

Kronoberg 2019-03-19 Jaktvårdskretsarnas valda ombud kallas härmed till...

Minnesanteckningar från jaktstigs- och skyttemöte

Kronoberg 2019-03-12 6 februari var det jaktstigs- och skyttemöte. Här kan du...

Jaktskytteprogram 2019

Kronoberg 2019-03-12 Jaktskytteprogrammet för 2019 är nu klart.

Verksamhets- och aktivitetsplan för 2019

Kronoberg 2019-03-12 Syftet med en denna verksamhetsplan är att synliggöra Jägareförbundet Kronobergs mål och aktiviteter både på läns- och kretsnivå.

Hur hanterar man en viltolycka?

Kronoberg 2019-03-12 Varje år sker en stor mängd olyckor mellan fordon och vilt på våra Svenska vägar och spår. Bara i Kronoberg sker det mellan 2500 och 3000 viltolyck...

Kretsarnas årsmöten!

Kronoberg 2019-03-12 Medlemmarna i Kronobergs läns jaktvårdskretsar kallas härmed till årsmöte 2019 på följande platser och tider:

Stövarjakt till förmån för barncancerfonden

Kronoberg 2019-03-12 Välkommen till stövarjakt till förmån för barncancerfonden i Åryd lördagen den 2 februari.