bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Länsstämman avklarad

S Älvsborg 2024-04-12 84 deltagare på länsstämman

Värna älgen för hållbar jakt

S Älvsborg 2024-03-11 Älgen, vårt största och kanske mest symboliska högvilt, är ständigt aktuell. Idag är frågor om stammens hälsa och framtid viktigare än någonsin.

Lerduvestig Väst 2024

S Älvsborg 2024-03-11 Gamebore Lerduvestig Väst startar i Lerum 23 mars!

Kretsårsmöten 2024

S Älvsborg 2024-02-06 Info om kretsarnas årsmöten 2024!

Kartläggning dvärgbandmask

S Älvsborg 2023-12-15 Har du skjutit en räv nyligen?

Informationsträff

S Älvsborg 2023-12-14 Svenska Jägareförbundet bjuder in sina medlemmar till...

Gör din insats för fågeljakten!

S Älvsborg 2023-10-27 Begränsningar i jakttider bygger ofta på en osäkerhet kring hur stor betydelse jakten kan tänkas ha på populationen. Därför vill vi samla in vingar...

Paragraf 28

S Älvsborg 2023-10-27 Information om paragraf 28

Rovdjursinventering 1 oktober

S Älvsborg 2023-10-27 Rovdjursinventeringen ligger till grund för länsstyrelsens rapport

Hur inventerar jag lodjur och varg med hjälp av viltkamera?

S Älvsborg 2023-10-27 Digital utbildning!

SM, NM och GP!

S Älvsborg 2023-10-27 Europeisk Jaktkombination

Bli medlem idag!

S Älvsborg 2024-04-09 Vi bjuder på våren!

Hundkurser 2024

S Älvsborg 2024-03-11 Dags att träna hunden?

Jaqt konferens

S Älvsborg 2024-02-09 Mycket uppskattat forum!

Fungerande älgförvaltning i södra älvsborg

S Älvsborg 2023-12-27 Väl fungerande älgförvaltning i Södra Älvsborg!

Infoträffar om svinpest

S Älvsborg 2023-12-14 3 digitala informationsträffar!

Kronviltsföreläsning

S Älvsborg 2023-11-01 Jägareförbundet Mark bjuder in till en föreläsning om...

Älgjakt med JAQT!

S Älvsborg 2023-10-09 Älgjakt med JAQT på Rådde!

ASF Information

S Älvsborg 2023-10-09 Digitala informationsträffar om Afrikansk Svinpest

Bli Jägare!

S Älvsborg 2023-10-09 Jägarskola på Rådde 2023-2024

Dags att rapportera!

S Älvsborg 2023-10-09 Rapportera på Viltdata.se

Inför Björnjakten

S Älvsborg 2023-10-09 Digital utbildning!

 
Ladda in Fler