Jägareförbundet Västra Götaland Väst - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Länsstyrelsens kampanj mot olaga jakt

V Götaland Väst 2021-02-19 Jägareförbundet ifrågasätter starkt Länsstyrelsens agerande. I Västra Götaland har de gjort en kampanj, med medel från Naturvårdsverket, där de...

Digital utbildning Älg och Kron

V Götaland Väst 2021-02-14 För dig som vill förkovra dig om Älg- respektive Kronviltsförvaltning

Digital årsstämma

V Götaland Väst 2021-01-19 Länsföreningens årsstämma är utsatt till den 7:e april. Styrelsen har nu beslutat att stämman...

Viltdatainstruktioner

V Götaland Väst 2021-01-19 Letar du efter instruktioner för hur man skall använda viltdata?

Rovdjursinventering med viltkamera

V Götaland Väst 2020-12-18 Jägareförbundet och Länsstyrelsen uppmanar i samråd jägar...

Avskjutningsrapport 2020 klar

V Götaland Väst 2020-12-16 Nu är sammanställningen av viltdatarapporterna för Västra...

Nyhetsbrev nr 98

V Götaland Väst 2020-11-27 Nyhetsbrev nr 98 finns nu att läsa om du loggar in

Ny Broschyr

V Götaland Väst 2020-11-27 Vi har tagit fram en ny broschyr som är tänkt som informationsblad vid mässor, jägarskolor och övriga tillfällen då det kan passa.

Kretskonferensen inställd

V Götaland Väst 2020-11-27 På grund av vi ser att smittan ökar igen i samhället har styrelsen beslutat att årets kretskonferens ställs in.

Platser kvar på utbildning i kronviltsjakt

V Götaland Väst 2020-11-27 Agusa Vilthägn

Platser kvar på jägarskolor

V Götaland Väst 2020-11-27 Studieförbundet meddelar att det finns platser kvar på Jägarskolor