bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Meddela din maildress!

V Götaland Väst 2019-02-10 Många medlemmars mailadress saknas i registret vilket begränsar kretsarnas möjlighet att snabbt nå ut med information.

INFO_rovdjursinventering

V Götaland Väst 2018-12-21 INFORMATIONSMÖTE OM ROVDJURSINVENTERING, E-DNA, KAMEROR, JAKT 2019

Beslut om ytterligare 30 sälar under 2018

V Götaland Väst 2018-12-20 Länsstyrelsen har beslutat att ytterligare 30 sälar får fällas under skyddsjakt fram till årskiftet.

Rovdjurinventering med åtelkameror

V Götaland Väst 2018-12-20 Länsstyrelsen och Jägareförbundet i Västra Götaland uppmanar åtelkameraägare att hjälpa till med rovdjursinventering

Kustjaktrådsmöte

V Götaland Väst 2018-11-27 Martin Hahne kallar kustjaktrådet till möte på Nimrods...

Forskning på Vildsvin

V Götaland Väst 2018-10-18 Forskning på vildsvin kommer att genomföras under augusti...

Vild och bortskämd

V Götaland Väst 2018-10-17 Länsstyrelsen bjuder in till dialogmöte om klövvilt och foderskapande åtgärder på Uddetorp 15nov.

Skyttesimulator att låna

V Götaland Väst 2018-10-17 Bokas genom Göran Karlsson 010-584 7039

Jägareförbundet på Bokmässan

V Götaland Väst 2018-10-17 26-30 september

Rapportering i Viltdata

V Götaland Väst 2018-10-17 En arbetsgrupp inom Länsföreningen kommer att följa upp och kontakta kretsar som ligger lågt i rapporteringen.

Rekommendation angående hundanvändning när det är varmt och torrt.

V Götaland Väst 2018-10-17 Länsstyrelsen och Jägareförbundet har enats om att rekommendera varsamhet mot viltet när det är varmt och torrt