Besiktning av skjutbanor - vad händer i Norrbotten?? - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Norrbotten

Foto: Björn Sundgren

Besiktning av skjutbanor - vad händer i Norrbotten??

Det har uppmärksammats under våren att nya rutiner och beslut inom polisen har lett till att den person som tidigare besiktigade våra jaktskyttebanor inte längre får göra detta. Det ska nu ske av polisman, men organisationen inom polisen var uppenbarligen inte förberedd på detta! Vad händer nu?

2020-07-01

Jägareförbundet arbetar med frågan på flera plan både regionalt och nationellt. I ett tidigt skede tillskrev vi polismyndighet nord och påtalade problemen. Vi fick då ett skriftligt svar att de arbetade på problemet men att inga banor skulle beläggas med skjutförbud på grund av utebliven besiktning. Nu har ny och uppdaterad information kommit och oklarheterna kvarstår tyvärr.

Det är utlovat en lösning men det är viktigt att alla skjutbanor i god tid anmäler till polisen att det är dags att besiktiga banan. Det ska ske med ett omtag vart femte år. Vi har ett större antal banor i länet som detta gäller för 2020  

Så här skriver polisen i veckan:

Som jag skrev för ett par veckor sedan arbetas det intensivt inom Polismyndigheten med att lösa utmaningarna, som uppstått med covid-19-pandemin, att
göra besiktningar av skjutbanor. Den geografiska spridningen på skjutbanorna
i region Nord är en särskild utmaning.

Vid beredning av frågan har det klarlagts att det saknas rättsliga förutsättningar för att besluta om undantag. De banor som är i behov av förlängning av tillstånd kommer således att besiktas. Hur besiktningen kommer att gå till kan komma att se olika ut. Rättavdelningen kommer inom kort att närmare informera om detta.

Det vi uppmärksammat på rättsenhet Nord är att det förefaller vara ett ganska
stort antal skjutbaneinnehavare som ännu inte ansökt om förlängning av sina
tillstånd.

För att kunna handlägga ärendena på ett effektivt sätt är det av mycket stor vikt att de som vill ha sina tillstånd förlängda snarast lämnar in ansökningar till polisen.

Hur man gör detta framgår av Polisen.se under tjänster och
tillstånd, Sök tillstånd för att använda skjutbana.

För att få ansökan behandlad måste avgiften om förnyat tillstånd, 320 kr, vara betalad.

 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick