bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Jaktmarker för nya medlemmar

Du som är ny jägare och medlem i Jägareförbundet har möjlighet att jaga på Jägareförbundets marker i Blekinge.

Som ny jägare är det inte så självklart att man har tillgång till jaktmarker eller ingå ett jaktlag. Ta kontakt med någon av nedanstående för att se möjligheten för dig att jaga på dessa marker.

Harön: Kontakta Ronneby Södra kretsen, Erik Berggren på
073 3928706

Jägartorpet i Olofström:
 , bedrivs omfattande
verksamhet med jakt och viltvård. Jaktmarken på
cirka 2 000 hektar är i första hand till för marklösa jägare
i kommunen, men i mån av plats även för andra.
krets.jagareforbundet.se/olofstrom

Sjöarp: Kontakta Magnus Carlsson 070 9720854

Kallinge: Kontakta Anders Einarsson på 070 1601371

 


2020-01-22 2023-08-24