bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Kronhjort (Eva Lilja)

Kronhjort (Eva Lilja)

Kronviltsprojektet Sydost

Frågor om kronvilt i fokus.

Här kommer vi att sätta kronviltsfrågorna i fokus och därigenom skapa bästa tänkbara förutsättningar för en optimal kronviltsförvaltning inom projekt Kronviltsprojektet Sydost.


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2015-02-09 2015-02-09