bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Blekinge Sjöjaktvårdsförening

Blekinge Sjöjaktvårdsförening tar tillvara kust befolkningens jakt frågor.

Regeringen ger klartecken till licensjakt på säl.

Läs mer: https://jagareforbundet.se/aktuellt/forbundsnyheter/2019/06/antligen-licensjakt-pa-grasal---jagareforbundets-arbete-gor-skillnad/

--------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

Några ärenden som vi tidigare haft och fått gehör för är bl.a. att alla fast boende i Blekinge Län har rätt att jaga på allmänt vatten. Via motionsvägen har vi vunnit gehör för att få använda hjälpmotor vid sjöfågeljakt, tidigare fick inte båtmotorn finnas i båten överhuvudtaget (att observera är att motorn skall var avstängd en minut före skott får lossas). Föreningen får söka tillstånden vart 3:e år.

Som medlem i föreningen får du många förmåner som nedan

 *Du får hyra vår lerduvekastare för 300 kr/dygn, Lerduvor får ni köpa genom oss till självkostnads pris.

*Köpa Mink och Grävlings fällor för en reducerad kostnad.

*Deltaga i våra egna kroppkakeskjutning i Ekeryd.

* Delta i våra skyttedagar och tävla om att bli klubbmästare.

* Man får 4 kr paret om man lämnar in fötterna ifrån Kråka och Trut

* Du får en tidning Sjöjägaren varje år med lite reportage, och information om vad som händer under kommande år.

* Ungdomar och nyblivna jägare kan få följa med på en aktivitetsdag där vi visar hur vi gör upp gömslen, lägga ut vettar och du får vara med på en jakt.

* Du blir medlem i vår Facebooksida där vi annonserar om olika aktiviteter.

*Du får följa med när vi anordnar en fågelskådningsdag där vi kollar på Ejdersträcken på Uttorp, vi bjuder på korv.

*Du stöttar föreningen som jobbar ideellt

----

Fällor

Minkfällor till pris av 300 kr, ej medlem 450 kr

Göran Pettersson, Skäggeryd, 370 45 Fågelmara tel. 0455‑364 307  handhar Minkfällorna, uppvisa att du är medlem i Blekinge Sjöjaktvårdsförening.

Som medlem får Du låna klubbens lerduvekastare
  • Kastvinkeln ändras automatiskt
  • 300 kr/helg
  • Kastaren hämtas och återställs genom "hyresgästens" försorg
  • Denne ansvarar också för att maskinen transporteras och behandlas på sådant sätt, att den inte tillfogas skada
  • Ring eller maila till Mats Blomkvist

Varför inte bli medlem i föreningen, Du kan få många fina tips och uppslag , samtidigt som du får tidningen Sjöjägaren hem direkt i din brevlåda.

Medlemmsavgiften är 200 kr för enskilld och för hela familjen 250 kr.

PG 581692-1
Glöm inte fylla i namn och adress


2013-03-10 2023-08-24