Trofébedömningar - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Foto: Jonas Paulsson

Trofébedömningar

Enligt Svenska Jägareförbundets och CIC:s statuter bedöms nationella troféer som älg, kronhjort och dovhjort, rådjur, vildsvin, mufflon samt skallar av b la räv, grävling och björn.

För att göra en trofébedömning kontakta Jägareförbundets kontor i Kristianstad på telefon 010-5847042 eller kontoret i Kalmar, tel 010-5847284 alternativt någon av trofébedömarna i Blekinge län nedan direkt:

Som medlem i Svenska Jägareförbundet betalar man 300 kr per trofé och 150 kr per medalj. Icke medlemmar betalar 600 kr per trofé plus eventuell medalj, i priset ingår ett värderingsintyg/diplom.


Mäter älg, råbock, mufflon, vildsvin och kranium:

  • John Nilsson, Sturkö, 070-990 25 39 

    Några vanliga frågor och svar om trofébedömning:

Hur länge måste en trofé torka innan den kan bedömas?

  • En trofé skall torka minst 30 dagar innan den kan bedömas. Det är upp till varje trofébedömare att neka till att mäta troféer som man bedömer ej vara torkade.

Är mitt rådjurshorn värt att mäta?

  • Du kan få en grov uppfattning om medaljens valör genom att väga hornet. Väger trofén (kapad genom ögonhålan och med näsbenet kvar) 350 gram så räcker den ofta till brons, cirka 400 gram behövs till silver och cirka 450 gram till guld.

Tjänar jag på att råbockstrofén mäts med hel skalle?

  • Oftast gör man det. Svenska råbockar är stora. Om en trofé bedöms med hel skalle så drar man ifrån 90 gram på hornvikten. I själva verket väger underdelen av skallen (utan underkäke) ofta 100-110 gram.

Finns det några tumregler även för andra viltarter?

  • Egentligen så är det bara rådjur som man grovt kan skatta poängvalören genom att väga hornet. Andra viltarter måste mätas. Möjligen kan man generellt säga att för vildsvinsbetar så krävs en längd av underbetarna om minst 20 cm för att hålla medaljklass.

Jag har hittat fällhorn som jag monterat på ett pannben i plast. Kan jag få dessa horn bedömda?

  • Nej, monterade fällhorn eller troféer där hornstängerna skruvats fast, kan inte blir föremål för trofébedömning.

Svenska Jägareförbundet
Fredrik Jönsson, Benny Nilsson

 


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2016-02-18 2020-04-01