bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Blekinge

Jaktetik

Vi respekterar viltet, naturen och samhället.

2023-06-13

Etiska riktlinjer

Vi respekterar viltet, naturen och samhället.

Naturen är till för alla och genom att respektera andra blir vi själva respekterade. Det är lika viktigt för oss att hantera det vilda med kunskap och respekt, som det är att visa hänsyn till både jaktkamrater och dem som inte jagar.

Vi vårdar en naturresurs på ett hållbart sätt.

Som jägare ser vi viltet som en resurs som ska förvaltas. Jakten förbättras ofta genom viltvårdsinsatser och en god kunskap om viltstammarna. Sköter vi detta utgör viltet en långsiktigt hållbar naturresurs.
Ansvariga för viltvård är markägare och jakträttsinnehavare

Vi vårdar jaktens namn och rykte.

Jakt förutsätter stöd från det omgivande samhället. För oss jägare är det viktigt att vi alltid handlar så att jakten och jägarna bevarar sitt goda namn och rykte.

Vi söker och förmedlar kunskap.

Natur och samhälle förändras hela tiden. En viktig uppgift för oss jägare är att lära nytt och att föra över kunskap om viltet och dess miljö till kommande generationer – och till samhället i övrigt.

Vi är noga med säkerheten.

Vi vill höja kvalitén på de avlossade skotten genom ökad skytteträning och bättre insikt om den egna förmågan. Vi är noggranna med vapenhanteringen och kräver högt säkerhetstänkande under jakt.

Den goda jaktetiken

Jaktetiken definieras som vårt sätt att förhålla oss till det som är förutsättningen för jakt – viltet, men även mot varandra och allmänheten.
Den omsorg vi ägnar de vilda djuren, på vilket sätt vi bedriver själva jakten, det vill säga åtkomsten, på vilket sätt vi avlivar djuret och sist men inte minst hur vi behandlar det nedlagda bytet ryms inom begreppet jaktetik.

Jägarmässigt uppträdande

Jägarmässigt uppträdande i förhållande till viltet, jaktkamrater och allmänheten är också ett sätt att beskriva god jaktetik. Att du ska ha ett jägarmässigt uppträdande under jakten innebär att du ska bära med dig ett antal oskrivna regler:

 • Allt vilt har lika värde.Behandla viltet med samma respekt från minsta and till den största älgtjur, till exempel vad gäller jaktsätt, jaktskott (det första skottet skall vara dödande), eventuellt eftersök, tillvaratagande och transport. När du talar om viltet, använd ett språk som visar att du betraktar alla arter med samma aktning.
 • Skjut inte om du inte är helt övertygad om att det är rätt djur och/eller att skottet är direkt dödande. Det är ditt och ingen annans beslut om du ska skjuta eller inte. Av detta följer att du aldrig får klandra en jaktkamrat för att han eller hon avstått från en skottchans.
 • Du behöver inte alltid skjuta, även om viltet i fråga är tillåtet och skottläget är bra. Följ rekommendationer och anvisningar om att spara vilt som har betydelse för viltvården och skjut definitivt inte moderdjur som har moderberoende ungar. Att alltid skjuta det minsta djuret först när det kommer fler djur kallas för "jägarmässig avskjutning".
 • Tydligt säkerhetsbeteende.Uppträd med ett tydligt säkerhetsbeteende mot jaktkamrater och allmänheten så att ingen ska behöva känna oro.
 • Visa ödmjukhet.Respektera allmänhetens önskemål att utnyttja allemansrätten och att alla inte tycker om jakt. Men acceptera inte att någon aktivt förhindrar dig i din jaktutövning.
 • Behandla fällt vilt med aktning. 
 • Jaga med måttfullhet. Beskatta viltstammarna med hänsyn till din jaktmarks avkastning och vad viltstammarna tål. Locka inte vilt från grannmarker genom omfattande gränsnära jakttorn, viltåkrar eller utfodringsanordningar.
 • Använd rätt typ av hund till det vilt som skall jagas.
  • Ej långbenta drivande hundar till rådjur
  • Ej ”vildsvinshundar” som jagar älg när älg inte är lovlig
  • Ej drivande hundar på små marker
 • Motordrivna fordon får aldrig användas för att skapa en gynnsammare skottsituation.
 • Eftersök är inte att jämställa med jakt.
 • Tänk till innan du publicerar bilder på skjutna djur på sociala medier. Det är långt ifrån alla som uppskattar att se blodiga djur.
 • Blanda aldrig alkohol och jakt.

 

Tillbaka till överblick