bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Blankett och info för skjutna älgar 2013

Här kan du skriva ut blanketten som pdf

Information rörandeundersökningar av ”Älgdöden” i Blekinge och Nordöstra Skåne

Under 2013 gör Statens Veterinärmedicinska Anstalt i samarbete med Jägareförbundet Blekinge och Jägareförbundet Skåne en storsatsning för att ta reda på hur älgstammen i området mår, hur många och vilka älgar, som dör i Blekinge och i nordöstra Skåne. Vi vill också ha en uppgift om hur det går med reproduktionen och hur stora kalvarna är.

Ser du eller får kunskap om en död eller sjuk älg vore vi därför mycket tacksamma om detta kunde rapporteras.Rapportera sjuka älgar innan de avlivas.

Kontaktman för döda och sjuka älgar är i första hand:

Lasse (LE) Carlsson, Ronneby – tel: 076-116 35 99

 Vad gäller reproduktionen önskar vi få in följande material och information:

  • Hel livmoder inklusive bägge äggstockarna
  • Underkäkshalva för åldersbestämning
  • Skott-datum
  • Kontaktuppgifter till skytt/jaktledare (namn, e-post, telefonnummer)
  • Jaktlag/Älgskötselområe
  • Slaktvikt
  • Blankett på Jägareförbundet Blekinges hemsida

Blankett som skall medfölja livmoder och underkäkshalvor

Rapport rörande reproduktionen skjuten älgko

Insändare:.....................................................................................................

Adress:………………………………………………………………………………………………………

Telefon:………………………………………. E-post:………………………………………………..

Jaktlag/Älgskötselområde:…………………………………………………………………………

Älgförvaltningsområde:………………………........................................................

Jaktledare:……………………………………………… Tel:.............................................

E-post:……………………………………………………………………

Skottdatum:………………………………  Plats:…………………………………………………….

Slaktvikt:………………………………

Antal kalvar (0, 1 eller 2):…………………………………  Mjölk i juvret ………………

ID-nummer (från www.viltdata.se ):…………………………………………………………….

 

Instruktion materialhantering.

Ta ut livmodern från hela vägen vid huden vid ändtarmen till och med äggstockarna. Lägg livmoder och äggstockar i en plastpåse. Se bild nedan.

Flå av underkäken och såga av ena käkhalvan så att kindtandsraden kommer med. Lägg tandraden i en plastpåse.

Lägg provernatillsammans med Rapportblanketten i en större påse.

Lägg materialet i frysen, om det inte kan levereras direkt till John Källström på Johannishus.

Vill ni själva inom ÄSO:tskicka in proverna kan förfrankerade kartonger erhållas genom att kontakta SVA (torsten.morner@sva.se) eller Thomas Ohlsson (kontaktuppgifter nedan).

OBS! Det är mycket viktigt att alla uppgifter fylls i för att vi ska kunna få så bra kunskap som möjligt om älgstammen och reproduktionen.

Livmoder med tillhörande äggstockar

Livmoder från älg

För inloggningsuppgifter till www.viltdata.se kontakta:

Thomas Ohlsson (Samordnare, Jaktvårdskonsulent Blekinge)

E-post: thomas.ohlsson@jagareforbundet.se

Tel: 044-12 93 41, 070-240 19 58

För er som inte tidigare använt www.viltdata.se kan nämnas att det går utmärkt att lägga in data från tidigare år, såsom avskjutning, vikter, taggantal, älgobs mm. Detta leder inte till att tidigare skjutna älgar dubbelrapporteras till Länsstyrelsen, utan detta är endast för er egen statistik och förvaltning.

Instruktion övriga data som skall insamlas.

  1. Spillningsinventering

Sammanställning av inventeringar och analyser ÄSO och ÄFO-vis. Uppdelad i norr och söder längs en horisontell linje (t.ex E22) för att belysa eventuellageografiska skillnader.

  1. ÄLGOBS

Älgobs skall registreras på www.viltdata.se. Vi rekommenderar att där även registera skjutna älgar som då automatiskt överförs till Länsstyrelsens portal och man slipper logga in på två ställen.

  1. 3.     Fällda älgar

Vid registrering av skjutna älgar i www.viltdata.se :

När man sparar en fälld älg i Viltdata så kopieras den direkt över i Lst portalen och lagras där på rätt jaktområde. Portalen returnerar ett unikt ID-nummer som visas vid den fällda älgen på arbetsytan ”Avskjutning” och i tabellen över fällda älgar på arbetsytan ”Fällda älgar som rapporterats till länsstyrelsen”. Man behöver alltså inte göra något för att älgen ska föras över. Om älgen av någon anledning inte förts över så lagras den ändå i viltdata och får texten ”Älgen inte rapporterad till länsstyrelsen” istället för ID-nummer.

I tabellen på arbetsytan ”Fällda älgar som rapporterats till länsstyrelsen” så blir rutan i tabellen tom istället för ID. Den vanligaste orsaken till att en älg inte förts över är att jaktområdet redan har rapporterat fälld älg på något annat sätt (direkt i Lstportalen, via Jaktrapport eller via Moosecare) då portalen bara tillåter att man använder ett sätt (det sätt som områdets första älg registreras på). Om man inte har registrerat biologiska uppgifter för älgen så står det 0 (noll) i dessa rutor i tabellen. Om man har registrerat värden så finns dessa där istället.Om man ändrar uppgifter för en fälld älg i VILTDATA (tex lägger till biologiska data i efterhand) så uppdateras den älgen även i portalen när man sparar. Om man tar bort en fälld älg i Viltdata så tas den även bort i portalen, men man får i dagsläget ingen bekräftelse på detta. Vi vet inte säkert hur Länsstyrelsen har tänkt angående detta, men eftersom alla jaktområden måste slutbekräfta i portalen även i år så är kanske tanken att de då kontrollerar att raderade älgar verkligen tagits bort.Det enklaste är att registrera älgen på www.viltdata.se eftersom man då får ett unikt ID-nummer som skall medfölja käkar och livmoderproven till SVA.

Slaktvikt på vuxna älgar och kalvar (registreras i www.viltdata.se)

Slaktvikten (dvs flådd urtagen djurkropp exklusive huvud, hud och skankar) men inklusive befintliga fettansamlingar och eventuella skottskador.Vägning första dygnet eller med angivetantal dagar efter skottdatum.

Åldersstruktur följs upp: Samtliga vuxna älgar (Fällda, trafikdödade, funna döda och avlivade) åldersbestäms. (registreras i www.viltdata.se

Hornutveckling (registreras i www.viltdata.se


2013-10-07 2013-10-07