bakgrund

Svenska Jägareförbundet

SVA logga

Forskningsamarbete med SVA

Jägareförbundet Blekinge har ett stort samarbete med SVA när det gäller att samla in material för forskning om olika typer av virus som drabbar det vilda och även tamboskapen.

 Detta är vad vi har hjälpt SVA med under 2011 och 2012

Dvärgbandmaskägg: Under 2011 samlade vi jägare in hela rävar för analys gällande dvärgbandmask, ett kostsamt och tidskrävande projekt. Nu har metoden förfinats så nu räcker det att vi samlar rävträck (rävskit), enklare att skicka och enklare och snabbare att analysera. I hela landet skall det samlas in 6 000st. prov och för Blekinges del handlar det om 64 prov fördelat i våra kommuner. Denna insamling pågick under 2012, och gjordes av våra nyutbildade spårtolkar. Dessa prov sändas in till SVA för analys. Provtiden är nu förlängd och skall pågår även under 2013.

Schmallenbergvirus: Ett virus som finns i Europa och kan orsaka att foster hos klövdjur missbildas eller kastas. Detta virus är nu konstaterat hos tamboskap i Sydsverige som får och kor. För att kontrollera om detta virus även har drabbat våra vilda djur så pågår en insamling av blod från älg, kronhjort, dovhjort, rådjur, vildsvin, räv, grävling och hare. Detta projekt skall hålla på t.o.m. 2013 projektet är på gång och insamling pågår i Skåne och Blekinge och proven sänds till SVA för analys.

Älghår: Ett projekt om att samla in älghår gjordes under hösten och det handlade om 50 st prov från vårt län. Från varje älg skall man ta hår från tre olika ställen: nacke, skuldra och bakdel. Proven går ut på att analysera stresshormoner i hårstrån. Stresshormon hos älg i olika områden för att bestämma hur rovdjursdensitet och andra faktorer som t.ex. snödjup, klimat och mänskliga aktivitet påverka älgens beteende och stressfysologi i skogliga miljöer. Proverna om detta sändes till SLU i Umeå.

Behjälplig med insamlingen var nästan alla äskon i länet.

Jägareförbundet Blekinge
Provsamordnare för Blekinge
S-E Harrysson 

                                 


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2013-04-06 2013-04-06