bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Älgförvalningsgrupperna är nu utsedda i Norrbottens län. Foto: Göran Ekström

Älgförvaltningsgrupper i Norrbotten tillsatta för tre kommande åren

Nu är det klart vilka personer som kommer att sitta i Norrbottens älgförvaltningsgruppen de närmaste tre åren. Gruppernas arbete är direkt avgörande för hur många älgar respektive jaktlag får fälla kommande höstar.

Foto: Robert Nyholm propic.se

Länsstyrelsen har delat in Norrbotten i sex älgförvaltningsområden, där varje område representeras med tre platser från markägarsidan och tre från jägarsidan. I de fjällnära områdena ingår en person förslagen av sametinget att representera jaktintresset.

En av huvuduppgifterna för älgförvaltningsgrupperna  är att ta fram tre-åriga älgförvaltningsplaner. Dessa skall kopplas till både licensområden och älgskötselområden som ingår i  förvaltningsområdet och avgör i slutändan hur många älgar det vanliga jaktlaget får fälla.

Det är länsstyrelsen som inrättar älgförvaltningsgrupperna , men personerna föreslås av jägarnas respektive markägarnas organisationer. För Jägareförbundets del nomineras personer av länets jaktvårdskretsar varefter Jägareförbundet Norrbotten lämnar förslag till länsstyrelsen för beslut.

En digital utbildning för samtliga ledamöter inom länets älgförvaltningsgrupperna är planerad i slutet av februari.

Följande personer är tillsatta för respektive älgförvaltningsgrupp 2021-2023:

Område 1. Kiruna kommun och Gällivare kommun ovan odlingsgränsen

Markägarföreträdare:

Marcus Jatko, ordförande

Anders Nilsson

Kjell Åke Andersson

Jägarföreträdare:

Raymond Wasara, Sametinget

Kjell Sundvall

Mikael Pekkari

Område 2. Jokkmokks kommun och Gällivare kommun nedan odlingsgränsen

Markägarföreträdare:

Marcus Jatko, ordförande

Anders Nilsson

Christian Rimpi

Jägarföreträdare:

Mikael Kuhmunen, Sametinget

Dan Ojanlatva

Kenneth Karlsson

Område 3. Arjeplogs kommun och Arvidsjaurs kommun

Markägarföreträdare:

Fredrik Gustavsson, ordförande

Anders Harr

Kent Björk

Jägarföreträdare:

Mikael Juuso, Sametinget

Dan Marklund

Roger Renberg

 

Område 4. Luleå kommun utom Råneå församling, Bodens kommun, Piteå kommun och Älvsbyns kommun

Markägarföreträdare:

Linus Lidman, ordförande

Torgny Hardselius

Ulf Nilsson

Jägarföreträdare:

Viktoria Kärrman

Per-Arne Lundström

Kent Björk

Område 5. Råneå församling, Kalix kommun och Haparanda kommun

Markägarföreträdare:

Sabine Pfeffer, ordförande

Jan Vikström

Göran Nilsson

Jägarföreträdare:

Tage Karlsson

Mikael Gladh

Göran Rönnbäck

Område 6. Pajala kommun, Övertorneå kommun och Överkalix kommun

Markägarföreträdare:

Marcus Jatko, ordförande

Kenneth Asplund

Rolf Hjärtberg

Jägarföreträdare:

Monica Eliasson

Tomas Fredriksson

Johan Nilsson


2021-01-25 2022-05-31