Jägareförbundet Norrbotten - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Tillfälliga lättnader för besiktning av skjutbanor

Norrbotten 2020-08-05 Under våren framkom det att polisens rutiner för besiktning och godkännande av skjutbanor hade ändrats. De som tidigare hade utfört besiktningar åt...

Besiktning av skjutbanor - vad händer i Norrbotten??

Norrbotten 2020-07-01 Det har uppmärksammats under våren att nya rutiner och beslut inom polisen har lett till att den person som tidigare besiktigade våra jaktskytteban...

Det blev björnjakt i Norrbotten till hösten!

Norrbotten 2020-07-01 Den sena våren och det rekordstora uttaget av björn under skyddsjakt ledde till en oro att...

Gemensamt uttalande från norrlandslänens årsstämmor

Norrbotten 2020-06-01 Jägarna i Sverige och även den breda allmänheten har som vi förstår det, stort förtroende för Svenska Jägareförbundet....

Älgen förtjänar att behandlas bättre

Norrbotten 2020-05-26 I Norrbotten har man  under flera års tid haft en älgjakt...

Älgarna gör som de alltid har gjort

Norrbotten 2020-04-15 Reaktionerna på att Naturvårdsverket beviljade...

Uppdaterad information om möten och utbildningar våren 2020

Norrbotten 2020-03-18 Uppdaterad information med anledning av Coronavirus (Covid 19) och de utbildningar och fysiska möten som Jägareförbundet norrbotten planerat att...

Nytt datum för årsstämman

Norrbotten 2020-03-18 Svenska Jägareförbundet har följt utvecklingen av de rekommendationer som ges av myndigheterna rörande spridningen av coronoaviruset. För att ta...

Vi kan inte acceptera att personer försöker piska upp motsättningar!

Norrbotten 2020-03-18 I efterspelet av Högsta domstolens avgörande i Girjasmålet har samebyn, och enskilda samer, fått ta emot hot och kränkningar via bland annat social...

Jägareförbundet är kritiska till ansökan om skyddsjakt

Norrbotten 2020-03-18 Styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten samt Jägareförbundet Boden har reagerat kritiskt på den ansökan om skyddsjakt som är inlämnad till...

Snart är det dags för kretsårsmöten

Norrbotten 2020-03-18 Under februari är det dags för Jägareförbundet lokalt i jaktvårdskretsarna att hålla sina årsmöten. Den lokala verksamheten diskuteras och val görs...