bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Foto: Björn Sundgren

Viltolyckor

Nationella Viltolycksrådet (NVR)

Rikspolisstyrelsen har från 2007-01-01 efter regeringsbeslut ansvaret för samordningen av Nationella Viltolycksrådet (NVR). Rådets huvudinriktningar är att organisera en nationell viltolycksorganisation för eftersök av trafikskadat vilt och samordna det viltolycksförebyggande arbetet. Svenska Jägareförbundet har genom sitt Jakt- och viltvårdsuppdrag ansvaret för att tillsammans med Jägarnas Riksförbund tillhandahålla kompetenta jägare med spårhundar och kontaktmän till viltolycksorganisationen. Vägverket har ansvaret för den del i rådet som avser viltolycksförebyggande åtgärder.

 

Viltolycka

Ring 112 och gör en polisanmälan om du skadat ett djur eller hittar ett trafikskadat djur vid vägen. Då kan både djurets lidande och risken för nya olyckor minska. Om djuret har dött och ligger vid sidan av vägen ska du kontakta Polisen snarast på telefon 114 14.

Enligt jaktförordningen är den som kört på vissa djur skyldig att göra en polisanmälan och att märka ut platsen där olyckan skett. Skyldigheten gäller älg, rådjur, hjort, vildsvin, björn, varg, järv, lo, utter, örn och mufflonfår.

Vid polisanmälan av en viltolycka ska du uppge:

  • Dina person- och fordonsuppgifter.
  • Var olycksplatsen är, ort, vägnummer och kännemärken.
  • Vilken typ av djur som är inblandat, om det finns kvar på platsen eller i vilken riktning det försvunnit.


Olycka med tamdjur 
Om du skadat eller dödat ett tamdjur är du skyldig att märka ut platsen och snarast kontakta Polisen. Om ditt husdjur har blivit påkört av okänd förare ska du kontakta Polisen på telefon 114 14.

Mer information finns på www.polisen.se

 

__________________________________________________________________________________________________________

Ny lagstiftning från och med 1 januari 2010
En viktig information till alla trafikanter är lagändringen om skyldigheter i samband med viltolyckor. Alla trafikanter har fr.o.m. den 1 januari 2010 skyldighet att rapportera sammanstötningar med vilda djur*. Tidigare gällde att djuret ska ha skadats eller dödats vid sammanstötningen med ett motorfordon.

- Det är en viktig skärpning av lagen. Även om man inte kan konstatera någon skada på djuret så ska det ändå rapporteras till Polisen via SOS 112.  Djuren kan vara skadade, men springa iväg från olycksplatsen och då behöver eftersökspatruller snabbt kunna finna djuren för att hjälpa eller avliva  det så att lidandet minska.

Viktigt att markera viltolycksplatsen
Om en viltolycka inträffar ska man i första hand ta hand om eventuella skadade och varna andra trafikanter genom att sätta ut en varningstriangel och ringa SOS 112. Dessutom måste olycksplatsen markeras. Markeringsremsor kan hämtas på Bilprovningens stationer och innehåller värdefull kontaktinformation om olyckan är framme.

*)  Vilda djur enligt jaktförordningen §40 är:
 björn, varg, järv, lodjur, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn.


2013-03-07 2022-02-25