Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Regeringen har beslutat att införa licensjakt på gråsäl. Foto Mostphotos

Äntligen licensjakt på gråsäl - Jägareförbundets arbete gör skillnad

Svenska Jägareförbundets faktabaserade och långsiktiga arbete har gett resultat. På måndagen fattade regeringen beslut som möjliggör licensjakt på gråsäl.

2019-06-03

– Ett mycket positivt och välkommet beslut av regeringen i dag. Sälstammarna är så stora att de orsakar allvarliga problem för fiske och miljö. Därför måste sälen förvaltas mer aktivt för att bland annat skapa förutsättningar för ett kustnära fiske, säger Bo Sköld, generalsekreterare på Svenska Jägareförbundet, som också riktar ett stort tack till förbundets Kustråd som enträget arbetat och samverkat både nationellt och internationellt i frågan.

Under många års tid har enbart skyddsjakt på säl tillåtits. Reglerna för skyddsjakten har återkommande förändrats och det är ett komplicerat regelverk, vilket har begränsat möjligheterna för jägarna att fälla tilldelningen.
– Reglerna har blivit bättre efterhand, men för att jägare ska lägga tid och pengar på att lära sig en ny jaktform måste jakten och förutsättningarna vara långsiktiga. Genom regeringsbeslutet skapas nu förutsättningar för att kunna reglera och förvalta sälstammarna, säger Hans Geibrink, ansvarig för kustjaktfrågor.
 
Svenska Jägareförbundet välkomnar beskedet att regeringen öppnar för licensjakt på gråsäl men vill samtidigt påtala att det finns ytterligare frågor som måste lösas.
– Vi ser all jakt som ett hållbart brukande. Vi hoppas att vi framöver också kan förvalta de andra sälarterna och få ett enkelt regelverk kring förvaltningen.
Men den viktigaste ingrediensen för att skapa hållbarhet är tillvaratagande. Tyvärr försvann Sveriges undantag för handel med sälprodukter för antal år sedan. Detta förbud gör det omöjligt för jägare att sälja kött, skinn, sälolja eller andra produkter. Vi ser ett behov av att regeringen tillsammans med andra länder och aktörer driver den här frågan i EU och arbetar för att häva detta förbud. Då försvinner alla begränsningar för att skapa en sund viltförvaltning av sälen, avslutar Bo Sköld.

Tillbaka till överblick