Kretsmöte - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Blekinge

Ordförande Linda Mattisson olsson hälsade välkomna. Foto: Kent Löving

Kretsmöte

Kretsmöte hölls på hembygdsgården i Bräkne hoby med några trendbrytande beslut

Foto:Kent Löving

2019-12-06

Ordförande Linda Mattisson Olsson hälsade välkomna till mötet som hon hoppades skulle bli ett bra möte. Och det blev det!
Några beslut som förändrar tänket lite grand:

Kretskampen i eftersök stryks och görs som ett länsmästerskap där kretsarna skickar sina ekipage utan föregående kvalificering.

Kretskamp för unga jägare blir efter ett rullande system mellan kretsarna. Blekinge sydvästra krets anmälde sig till att hålla kretskampen 2020.

Rullande kretsmöten på våren, samma som ovan. Även här anmälde sig sydvästra för 2020, bra!

Linda berömde kretsarna för ett jättebra jobb med att redovisa fällt vilt. Vi ligger nu över 50%. Femte plats i Sverige!

Efter en landgång som tillintetgjorde frukost dagen efter så fördes en del diskussioner med bra resultat. Även om inte alla frågor löstes nu så ska de tas om hand.

Linda avslutade mötet vi ser fram emot nästa möte där sydvästra ska visa, ja, vaddå? Ett tips är, bland annat, viltmålsbana för .22.

Text: Kent Löving

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick