Blyhagelförbud? - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Blekinge

Blyhagelförbud?

2020-09-09

EU-kommissionens Reach-kommitte fick majoritet för sitt förslag om förbud mot blyhagel vid jakt i och intill våtmarker. Sverige röstade ja. Enligt uppgift efter att miljödepartementet gett tjänstemännen i EU order att rösta ja. Miljödepartementet styrs som bekant av Isabella Lövin.
Men, det är väl ingenting att tjabba om tycker vissa. Sverige har haft blyhagelförbud länge vid jakt på/mot våtmarker. Det är bara det att EU:s definition av våtmarker medför att praktiskt taget hela Sverige klassificeras som våtmark! Man får inte ens bära blyhagelpatroner i fickan och korsa en bäck eller ens en liten pöl!
Anledningen till att man inte ska använda blyhagel i våtmarker är att änder och övriga sjöfåglar tror att detta är sten som de använder i krävan för att mala sönder maten. När man hör en del förklaringar från miljötalesmän så vill de få en att tro att det lakas ut i vattnet och blir på något konstigt sätt flyktigt? Så är inte fallet.
Blyhagel är den mest effektiva ammunitionen för att fälla ett djur. De andra väger för lite och måste då laddas med mer krut för att uppnå samma effekt, vilket de ändå inte gör. Vad säger skogsägarna? Skogsägarna får nämligen inte betalt för ett träd med stålhagel.  Bly däremot går bra. Vilket skulle medföra att ingen kommer att kunna jaga med hagelvapen i skogen.
Det kan bli så att markägarna förbjuder stålhagel av detta skäl. Då blir det ingen jakt. Även eftersök efter trafikskadade djur kan bli drabbat med skadade djur som lider i onödan. Jägareförbundets medlemmar gör ca 55 000 eftersök varje år.
Om detta förslag går igenom, det skall beslutas i både kommissionen och ministerrådet, så blir det katastrof för svensk jakt. Det finns ingen fullgod ersättningsammunition inom rimliga kostnader. Om nu detta förslag går igenom, vad gör regeringen då? Skall man lösa in all, kanske hundratusentals patroner eller ska man räcka lång näsa åt jägarna och säga – det får ni lösa? Vi får då leta upp en garanterad snustorr grusgrop och skjuta upp ammunitionen. Är detta miljövänligt?  Eller måste vi lämna in den för destruktion? Naturligtvis på jägarens bekostnad. Märk väl, här har jag bara nämnt hagelpatroner. Det kommer att gälla all ammunition med bly. Det kommer alltså inte ens att kunna övningsskjutas med exempelvis den relativt billigare kaliber 22 vilket kommer att innebära mindre övningsskytte och sämre skott på djur vilket kan innebära onödigt lidande för viltet (brott mot jaktlagen paragraf 27).
Än en gång har regeringen visat att det inte är det största partiet som har utslagsfrågan det är ett av de minsta! Hellre regera och kompromissa än att tjäna folket, vilket de är satta till att göra.
Måtte nu de politiska företrädarna i EU ha så pass gott förstånd att de röstar ner detta förslag. Det är politikerna, inte tjänstemännen som skall avgöra. Även om det inkluderar jaktfientliga milöaktivister som genomsyrar ett visst parti.

Kent Löving
Jägareförbundet Blekinge

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick