Fågelinfluensa - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Blekinge

Foto:: Henrik Falk

Fågelinfluensa

SVA varnar för fågelinfluensa bland vilda fåglar

2020-12-02

SVA har konstaterat fall av fågelinfluensa och bedömer att smittan nu troligen är relativt utbredd hos vilda fåglar i Sveriges kustområden, särskilt längs flyttfågelrutter på ostkusten och södra Sverige.
Vi vill därmed uppmana till försiktighet och inrikta jakten på flygande friska fåglar. 
Ha noggrann handhygien efter hantering av skjuten fågel. Djupfrysning påverkar inte viruset, men upphettning av fågelkött till 70 °C  är ett effektiv sätt att avdöda influensavirus, vilket också kan ses som en allmän rekommendation.
Vi vill också uppmana att rapportera in misstänkta fall av fågelinfluensa till SVA.
Vill du veta mer så kan du klicka på nedan länkar:
 
 
 
  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick