bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Blekinge

Snabbfakta Blekinges viltstammar

Här presenteras årets avskjutning i Blekinge

2021-12-26

Snabbfakta om Blekinges viltstammar – avskjutning säsong 20/21

En bra täckningsgrad i Viltdata ger oss säkra siffror som vi kan använda föra att beskriva viltstammarnas utveckling över tid. Viltrapporteringen är oerhört viktig för samhället, för viltet, för jägaren och för jakten nu och i framtiden.

Jägarkårens rapportering är ett viktigt faktaunderlag vid översyn av jakttider och vår inrapportering bidrar till den höga acceptansen vi har för jakt i samhället. Ett stort tack till Er som bidragit på ett eller annat sätt till inrapporteringen i Blekinge! Vi uppnådde drygt 57% i täckningsgrad, vilket är
mycket bra.

Dovvilt: Tätast stammar av dovvilt har vi inom Ronneby Södra JVK. Kretsen står för 67% av avskjutningen i länet. Dovviltet ökar stadigt och förekommer inom alla jaktvårdskretsar i länet.

Kronvilt: Relativt stabil avskjutning av Kronvilt över tid, säsong 20/21 fälldes 66 Kronvilt varav 19 av dessa var kalvar. (Källa LST Blekinge)

Rådjur: Vi har en stabil rådjursstam i Blekinge. Flest rådjur per 1000 hektar fälldes inom Karlskrona JVK. Totalt fällde vi senaste jaktsäsongen ca 2600 rådjur i länet.

Vildsvin: Den gångna säsongen var gynnsam för vildsvinen, både vad avser föda och klimat. Vi fällde ca 6200 vildsvin i länet vilket är den högsta inrapporterade avskjutningen hittills.

Fälthare: Stabil avskjutning av fälthare över tid i Blekinge. Runt 400 fältharar fälls varje år.

Räv: Räv jagas det mycket av i länet. Under den gångna säsongen ökade vi
avskjutningen på länsnivå med 70%. Mest räv jagas det inom Ronneby Södra, Sydvästra Blekinges och inom Karlskrona jaktvårdskretsar.

Grävling, vildkanin, mård, mink, iller:
Även för dessa arter har avskjutningen ökat, även om det till antalet inte
handlar om så många individer.


Fågel: Ett 20 tal olika arter av fågel finns med i senaste avskjutningsstatistiken och gräsand, ringduva, vigg, grågås och kråka är de mest förekommande.
Källa: Svenska Jägareförbundet Foto: Oscar Lindvall , Viltdata

För dig som vill förkovra dig ytterligare så kan du klicka här

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick