bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Blekinge

Foto: Elias Turesson

Analys av älgjakten

2022-10-21

Det är älgjaktstider och hösten är nu här på riktigt. Morgnarna börjar bli småkrispiga och det värmer gott när solen efter en stund börjar ge sig till känna. I år inleddes jakten lite tidigare än vanligt i de flesta av våra Älgskötselområde i länet. De flesta valde att påbörja jakten premiärdatumet

 

Efter drygt en vecka in i älgjakten så kommer nu en kort analys av älgläget så här långt. Det som utmärker årets inledning av älgjakten är att reproduktionen enligt älgobsen är mycket låg, lägre än tidigare år. Det är färre kor som har tvillingkalv i år och säkerligen fler kor som står över kalv för att bygga upp sig. Sedan har vi i länet sett mer tjur i rörelse än vanligt (i obsen) och att tjurandelen i avskjutningen så här långt är högre än tidigare år. En trolig orsak till att vi inledningsvis sett mer tjur beror på att brunsten inte riktigt varit över, när jakten inleddes.

 

  • Älgobsen är stabil på länsnivå så här långt ca 0,04
  • Kalvandelen i avskjutningen är i nuläget 45%
  • Tjurandelen i avskjutningen av vuxna ligger på 65%
  • Kalvslaktvikterna för kvigkalv är i nivå med föregående år ca 49kg. För tjurkalv har vikterna ökat och ligger på 56kg i slaktvikt
  • 90 stycken dvs ungefär 25% av alla tilldelade älgar är fällda så här långt.

 

Det som ska finnas kvar i skogen efter jakt, beror på de målbilder vi sätter i förvaltningen. Det viktiga är inte vad vi fäller utan vilka älgar som blir kvar efter jakt. Det är det som blir kvar i skogen vi bygger vår framtida stam av. Så freda de äldre och större hondjuren och inrikta den fortsatta jakten på unga kvigor. Fortsätt inrikta jakten med en målbild om 60% kalv eller mer i avskjutningen. Det är viktigt att vi fortsätter fälla kalv. Ser vi mindre kalv än vanligt så måste vi hålla igen på de vuxna älgarna. Håller vi kalvandelen hög i förhållande till vuxenandelen i avskjutningen, så höjer vi medelåldern i älgstammen och det gynnar i sin tur möjligheterna till tidig brunst och bättre kalvvikter

Glöm inte lägga in älgobsen kontinuerligt i viltdata efter varje jaktdag & nyttja den långa jakttiden för att göra rätt urval.

Jaktliga hälsningar från Jägareförbundet Blekinge & Karin Stoeckmann

 

Tillbaka till överblick