bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Blekinge

Foto: Kent Löving

Kretsmöte

Så har det hållits kretsmöte för blekingarna i Bräkne Hoby bygdegård.

2023-12-12

16 tappra deltog och fick uppleva information om älgstammens väl och ve i Blekinge. Det var väl ingen överraskning att den är i ett väldigt bekymmersamt läge. Länsjaktvårdare Karin Stoeckman redovisade viltdata och rapportering. Sedan tog ordförande i länsföreningen, Linda Mattisson Olsson över och beskrev rovdjursläget i södra rovdjursförvaltningsområdet men särskilt Blekinge och det faktum att vi har revir runt om oss och sedan ett par veckor tillbaka en ensam varg som driver omkring i Blekinge. Vad gäller lodjur så är vi i ett hopplöst läge då man hävdar att det skall vara 3-5! Föryngringar innan jakt kan ske. JFB hävdar att det skall vara en fast gräns, 3 föryngrar eftersom vi får dela på flera observationer från andra län.

Vad gäller vildsvin så är läget stabilt med normala avvikelse vad gäller avskjutningar.

Därefter vankades mat, gott!

Resultatet av perspektiv gicks igenom och arbetet med detta fortgår. Linda manade att så många som möjligt i näst workshop så att vi får fram våra synpunkter från medlemmarna.

Diskussioner om länsmästerskap utmynnade i att ingen kvalificering i kretsarna skulle ske utan LM genomförs öppet.

Sjöfågeljakten diskuterades och kunde konstateras att intresset svalnar allt mer. Detta tycker vi är synd och Linda uppmanade kretsarna att försöka få någon intresserad som kunde ta plats i länets styrelse för att på så sätt hitta vägar till att öka intresset främst bland ungdomar. Någon form av utbildning skall undersökas.

Melemsansvarig Kent Löving informerade om den nya medlemsportalen och uppmanade kretsarna till att söka inloggning.

En fin kväll avslutades med kaffe och pepparkaka.

För styrelsemedlemmarna del  avslutades kvällen med avdukning och diskning.

Text och bild: Kent Löving

 

Tillbaka till överblick