Älg - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Foto: Kenneth Johansson

Älg

Älgrekommendation för Kronobergs län 2016-2017. Jägareförbundet Kronoberg ger här sin syn på läget och på hur vi kan fortsätta att förvalta älgstammen i länet.

Nuläge och målsättning: Älgåret 2015/2016 har varit relativ gynnsamt. Slaktvikterna och tjurarnas kvalité har utvecklasts positivt. Reproduktionen ligger dock fortfarande lite lågt (0,72) vilket är en följd av föregående sommar. Tjurstammen (36,6 %) har fortsatt lite kvar innan målet uppnåtts. Älgobsen har en stor täckningsgrad så en stor eloge till jägarna för det. Den generella uppfattningen är att stammens numerär sjunker, vilket också syns i älgobsen (0,08) men tyvärr bromsas avskjutningen i fel ände. Avskjutningen har sjunkit genom att avskjutningen på kalv (52 %) minskat med ca 300 kalvar medan vuxenavskjutningen ligger kvar på samma nivå. Vi börjar närma oss den nivå som man lokalt vill ha på älgstammen och då är det viktigt att man verkligen förvaltar stammen. De närmsta åren ska fokuseras på älgstammens kvalité, vilket nås genom en bra kalvavskjutning på 60 % av den totala avskjutningen samt en högre medvetenhet om vilka vuxna djur som fälls. Samtidigt måste vi markägare på allvar börja jobba med ett ståndortsanpassat och viltanpassat brukande. Detta för att tillse att det finns kvalitativt foder för det vilda.

Tänk på jaktens framtid och ha en hög etik i jakten. Reflektera över er hundanvändning,både vid träning innan jakttiden och vid jakter efter nyår. Speciellt vid mycket snö.Tänk även på att slaktvikterna är viktiga för statistiken. Vägning skall ske direkt efter avpälsningen och utan att putsning av skottskada är gjord.

ÖVERGRIPANDE REKOMMENDATIONER FÖR JAKTEN SÄSONGEN 2016-2017: 

Avskjutningen av kalv bör uppgå till minst 60 % av totala antalet fällda älgar. 

Avskjutningen av vuxna hondjur bör vara minst 50 % och avskjutningen av tjurar bör absolut inte överstiga 50 % av totala antalet fällda vuxna älgar. Tilldelningen ska spegla områdets könsfördelning enligt älgobsen för att uppnå målsättningen inom det aktuella området. 

Spara tjurar upp till och med 6 taggar, eller nyttja riktad kvotering som skapar större andel tjur i vinterstammen. Spara även produktiva hondjur. 

Lägg stort fokus på att skjuta bort små kalvar. 

Nyttja gärna hela jakttiden, men använd februari till framför allt skadeförebyggande åtgärder med avskjutning av kalv.

Med jägarhälsning!

Jägareförbundet Kronoberg

 


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2013-07-02 2016-08-30